Op deze pagina staat informatie over de bijwerkingen van de coronavaccins van Pfizer en Novavax. Meer informatie over bijwerkingen van de coronavaccins staat op de CBG Geneesmiddeleninformatiebank, de website van Bijwerkingencentrum Lareb en op coronavaccinatie.nl.

Notificatie bijwerkingen melden

U kunt bijwerkingen melden via de website van Lareb.
Heeft u veel klachten na de vaccinatie, bel dan eventueel uw huisarts.

Meest voorkomende bijwerkingen COVID-19-vaccins

Bij een groot deel van de mensen treden bijwerkingen op als koorts, hoofdpijn en moeheid na vaccinatie met COVID-19-vaccins. Ook spierpijn, gewrichtspijn, rillingen, misselijkheid en braken kunnen optreden na vaccinatie met COVID-19 vaccins. Deze klachten ontstaan binnen één of enkele dagen na vaccinatie en gaan vanzelf weer over, maar kunnen wel vervelend zijn. Het aantal mensen dat na een vaccinatie deze bijwerkingen ervaart verschilt per vaccin.

Zie voor een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen de bijsluiters van de vaccins.

Medicijnen tegen bijwerkingen

Je kunt paracetamol innemen om de klachten te verlichten. Neem daarbij niet meer in dan de hoeveelheid die in de bijsluiter vermeld staat. Als je je toch zorgen maakt kun je contact opnemen met je huisarts.

Myocarditis en pericarditis 

Na vaccinatie met Pfizer of Novavax kan in zeldzame gevallen een ontsteking van de hartspier (myocarditis), of een ontsteking van het hartzakje (pericarditis) ontstaan.

Deze zeldzame gevallen van myocarditis en pericarditis worden vooral gezien bij jongens en jongere mannen tussen 12 en 40 jaar. Myocarditis en pericarditis treden meestal op binnen de eerste zeven dagen na vaccinatie. Het gebeurt vaker na de tweede vaccinatie dan na de eerste. Het risico op myocarditis en pericarditis is laag bij een vervolgvaccinatie.

Klachten zijn kortademigheid, pijn op de borst en hartkloppingen die soms onregelmatig zijn. De klachten kunnen sterk verschillen in ernst en gaan meestal vanzelf over, of zijn met medicijnen goed te behandelen. Wie deze klachten heeft, moet contact opnemen met een arts.

Allergie

Het is mogelijk dat er direct na de vaccinatie een ernstige allergische reactie optreedt (anafylactische shock). Gelukkig komt een anafylactische shock maar heel zelden voor. Observatie na vaccinatie gedurende minimaal 15 minuten blijft om die reden belangrijk.

Ben je allergisch voor (één van) de bestanddelen van het vaccin of kreeg je na de eerste vaccinatie een allergische reactie die waarschijnlijk door de vaccinatie is veroorzaakt? De vaccinatie-arts verwijst je mogelijk naar de huisarts. De huisarts kan je, wanneer dat nodig is, verwijzen naar een allergoloog voor een beoordeling. De allergoloog adviseert of de vaccinatie alsnog veilig gegeven kan worden bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).