Op deze pagina staat informatie over de bijwerkingen van de coronavaccins van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen. Meer informatie over bijwerkingen van de coronavaccins staat op de CBG Geneesmiddeleninformatiebank, website van Bijwerkingencentrum Lareb  en op coronavaccinatie.nl.

Notificatie bijwerkingen melden

U kunt bijwerkingen melden via de website mijnbijwerking.nl.
Heeft u veel klachten na de vaccinatie, bel dan uw huisarts.

Meeste voorkomende bijwerkingen COVID-19-vaccins

Bij een groot deel van de mensen treden bijwerkingen op als koorts, hoofdpijn en moeheid na vaccinatie met COVID-19-vaccins. Ook spierpijn, gewrichtspijn, rillingen, misselijkheid en braken kunnen optreden na vaccinatie met COVID-19 vaccins. Deze klachten ontstaan binnen één of enkele dagen na vaccinatie en gaan vanzelf weer over, maar kunnen wel vervelend zijn. Het aantal mensen dat na een vaccinatie deze bijwerkingen ervaart verschilt per vaccin. Vrouwen en jongeren ervaren vaker bijwerkingen. Zie: vragenlijstonderzoek van Lareb.

Zie voor een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen de bijsluiters van de vaccins.

Zeer zeldzame ernstige bijwerking Janssen en AstraZeneca

Heel soms zijn er ook ernstige bijwerkingen. Die komen maar heel weinig voor. Bij de vaccins van AstraZeneca en Janssen kan het gaan om een propje in het bloed (trombose) in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes (trombopenie). Deze bijwerking wordt afgekort als TTS (trombose en trombocytopenie syndroom). 

Vanwege de kleine kans op deze zeldzame bijwerking, worden deze vaccins gericht voor sommige groepen ingezet. Het AstraZeneca vaccin wordt alleen gegeven aan mensen geboren in 1960 of eerder. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om het Janssen vaccin te gebruiken in situaties waarbij het voordeel van 1 vaccinatie (ipv 2 prikken) erg groot is. 

Het is belangrijk om direct medische hulp in te schakelen als u deze klachten krijgt na vaccinatie met Janssen of AstraZeneca:

  • kortademigheid;
  • pijn op de borst of in de buik;
  • zwelling of kou in arm of been;
  • ernstige of verergerende hoofdpijn of wazig zicht;
  • aanhoudende bloeding;
  • meerdere kleine blauwe plekken, rode of paarse plekjes, of bloedblaren onder de huid.

Als deze klachten optreden, dan is dat meestal binnen drie weken na de vaccinatie.

Meer informatie is te vinden op de pagina over bijwerkingen AstraZeneca. Kijk ook op de website van het CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) voor meer informatie over AstraZeneca en Janssen

Myocarditis en pericarditis 

Na vaccinatie met Pfizer of Moderna kan in zeldzame gevallen een ontsteking van de hartspier (myocarditis), of een ontsteking van het hartzakje (pericarditis) ontstaan. Dat heeft het EMA (Europees Geneesmiddelenbureau) vastgesteld na onderzoek naar meldingen uit landen binnen en buiten Europa.

Uit de meldingen blijkt dat myocarditis en pericarditis meestal optreden binnen de eerste veertien dagen na vaccinatie. Het gebeurt vaker na de 2e vaccinatie dan na de 1e. Klachten zijn kortademigheid, pijn op de borst en hartkloppingen die soms onregelmatig zijn. De klachten kunnen sterk verschillen in ernst en gaan meestal vanzelf over, of zijn met medicijnen goed te behandelen. Wie deze klachten heeft, moet contact opnemen met een arts.

Myocarditis en pericarditis komen elk jaar voor bij 1 tot 10 op de 100.000 mensen. Het risico op bijwerkingen is mede afhankelijk van de leeftijd van de persoon en het vaccin. Het wordt het vaakst gezien bij jongens en jongere mannen tussen 12 en 30 jaar. Hoewel nog steeds zeldzaam, geeft Moderna een iets hogere kans dan Pfizer  op deze bijwerkingen. Myocarditis boven de 12 jaar komt vaker voor na een COVID-19-infectie. Het kan ook voorkomen na een andere virale infectie of bij een immuunziekte. Myocarditis na een mRNA-vaccinatie gaat meestal (> 90%) binnen een aantal dagen over, spontaan of met behandeling. Bij signalen van myocarditis  is het nodig om contact op te nemen met een arts. 
Meer is te lezen op de websites van het CBG en Lareb.

Allergie

Het is mogelijk dat er direct na de vaccinatie een ernstige allergische reactie optreedt (anafylactische shock). Gelukkig komt een anafylactische shock maar heel zelden voor. 

Ben je allergisch voor (één van) de bestanddelen van het vaccin of kreeg je na de eerste vaccinatie een allergische reactie die waarschijnlijk door de vaccinatie is veroorzaakt? Uit een proef van zes ziekenhuizen blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn om mensen met een allergische reactie alsnog veilig te vaccineren. Vanaf 21 oktober 2021 hebben mensen waarvan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) weet dat ze een eerste of tweede vaccinatie hebben afgezegd vanwege medische redenen een brief ontvangen. In de uitnodiging wordt je verzocht een afspraak te maken bij je huisarts. Mocht je geen brief hebben ontvangen, maar wel allergisch zijn kun je alsnog contact opnemen met je huisarts. De huisarts verwijst je, wanneer dat nodig is, naar een allergoloog. De allergoloog adviseert of de vaccinatie alsnog veilig gegeven kan worden. 

Medicijnen tegen bijwerkingen

Je kunt paracetamol innemen om de klachten te verlichten. Neem daarbij niet meer in dan de hoeveelheid die in bijsluiter vermeld staat. Als je je toch zorgen maakt kun je contact opnemen met je huisarts. 

Koorts na de vaccinatie tegen corona

Als je binnen 48 uur na de vaccinatie koorts krijgt, is de kans groot dat het bijwerking is van de vaccinatie. Je kunt het beste zelf wel thuis blijven, maar uw huisgenoten hoeven niet thuis te blijven. Heb je naast koorts ook nog andere klachten die passen bij corona? Kijk dan hier voor meer informatie over klachten, testen en quarantaine: De ziekte COVID-19  en Quarantaine en isolatie.

Overlijden na vaccinatie

Als iemand overlijdt na een vaccinatie wordt dat gemeld aan het Bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen ). Lareb houdt deze meldingen bij op haar website. Daarna wordt onderzocht wat de oorzaak is en of er een direct verband is tussen de vaccinatie, mogelijke bijwerkingen en het overlijden. De Europese medicijnautoriteit EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) houdt meldingen over bijwerkingen en overlijden uit alle landen in de gaten. Zij brengen hier maandelijks een rapportage over uit. 

Onderzoek bijwerkingen coronavaccin

Vanaf 1 februari 2021 is Bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen ) gestart met het actief volgen van bijwerkingen na coronavaccinatie. Bij dit onderzoek krijgen gevaccineerden gedurende een half jaar 7 vragenlijsten toegestuurd. Zo kan inzicht worden verkregen in welke bijwerkingen optreden, hoe vaak ze optreden en wat het beloop is. Mensen kunnen zich aanmelden voor dit onderzoek binnen 48 uur na de eerste coronavaccinatie of nadat ze een afspraak hebben gemaakt voor deze vaccinatie. Kijk voor meer informatie over het onderzoek op www.mijncoronavaccin.nl.