Het programma Veehouderij en Gezondheid is erop gericht meer kennis te krijgen over de gezondheid van mensen die in de buurt van veehouderijen wonen.

Het programma bestaat uit verschillende deelonderzoeken. Het eerste onderzoek ‘Intensieve Veehouderij en gezondheid’ richtte zich op de vraag of er ziekten waren die in de omgeving van de veehouderijen vaker voorkwamen dan daarbuiten. Daarna startte het programma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden ( VGO Livestock farming and the health of local residents (Livestock farming and the health of local residents)). Sinds januari 2018 is het programma Veehouderij en Gezondheid en Omwonenden III (VGO-III) gestart. Het RIVM, Universiteit Utrecht, Wageningen UR Wageningen University en Research (Wageningen University en Research) en Nivel voeren samen de VGO onderzoeken uit.

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden-I en II

Het onderzoek naar het verband tussen veehouderijen en gezondheid werd eerst alleen in Noord-Brabant en Noord-Limburg uitgevoerd, waar veel mensen in de buurt van een of meer veehouderijen wonen. Voor de jaren 2010-2013 werden er nadelige én positieve verbanden gevonden tussen gezondheid en wonen in de buurt van een veehouderij. Positieve verbanden die gevonden werden waren bijvoorbeeld minder astma en allergie. Eén van de nadelige verbanden die werd gevonden is een extra risico op longontsteking bij mensen die woonden in de buurt van geitenhouderijen en/of pluimveehouderijen.

In oktober 2018 verscheen hiervan een actualisering over de jaren 2014-2016 (IJzermans, et al.). Om te weten te komen of er in andere regio’s ook een verband te vinden is tussen gezondheid en veehouderij, is het onderzoek nu ook uitgevoerd in gebieden in de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel. Ook in deze regio’s zien de onderzoekers het extra risico op longontsteking rond geitenhouderijen, in meerdere jaren achter elkaar en ook met verschillende manieren van onderzoek. Daarom gaan de onderzoekers ervan uit dat in het algemeen geldt dat mensen die rond geitenhouderijen wonen iets vaker longontsteking krijgen dan mensen die rond andere veehouderijen wonen en mensen die niet bij een veehouderij in de buurt wonen.

Onderzoek naar oorzaken van longontstekingen rond geitenhouderijen  ( VGO Livestock farming and the health of local residents (Livestock farming and the health of local residents)-III)

In 2018 zijn vervolgonderzoeken  gestart om te achterhalen waarom mensen die wonen in de buurt van geitenhouderijen vaker een longontsteking hebben. Alle vervolgonderzoeken hebben ernstig vertraging opgelopen door de corona pandemie. Sommige deelstudies zijn uitgesteld. Naar verwachting kunnen de resultaten in 2024 worden gepubliceerd.

Lees meer over de deelonderzoeken en de voortgang.

infographic Onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden 2018-2024