In dit deelonderzoek van het programma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden-III  doen we onderzoek naar mogelijke ziekteverwekkers op geitenbedrijven.
 

Als de extra longontstekingen bij omwonenden van geitenhouderijen veroorzaakt worden door ziekteverwekkers  afkomstig van geiten, dan zouden deze ziekteverwekkers op geitenbedrijven gevonden moeten kunnen worden. Op ongeveer 15 geitenbedrijven onderzoeken het RIVM, de WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research) en het NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) daarom welke ziekteverwekkers er zijn.

Aanpak

Met het deelonderzoek op geitenbedrijven willen we antwoord krijgen op de volgende vragen: 

  • Welke kiemen (bacteriën, virussen, schimmels) vinden we op de geitenbedrijven waarvan bekend is dat ze bij de mens longontsteking zouden kunnen veroorzaken?
    • Waar op het bedrijf komen ze voor? 
    • Wanneer komen ze op het bedrijf voor?  
  • Welke bedrijfskenmerken en/of situaties hangen samen met de aanwezigheid en/of de uitstoot van dergelijke kiemen? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden nemen we  monsters van bijvoorbeeld mest, strooisel, voer, stof, tankmelk en lucht. Ook nemen de onderzoekers monsters uit de neus, van het bloed en de mest van geiten. Dat gebeurt onder ‘normale’ bedrijfsomstandigheden, en op momenten dat er iets bijzonders op het bedrijf gebeurt. Zoals tijdens het lammeren, het uitmesten van de pot of het omzetten van de mesthoop. In het laboratorium gaan we na of in de monsters mogelijke ziekteverwekkers voorkomen.

Als we ziekteverwekkers vinden, gaan we na of er samenhang is met bepaalde bedrijfskenmerken, zoals bedrijfsomvang, bedrijfsvoering en type voer. 
De bemonsteringen zijn eind 2019 opgestart en wordt naar verwachting eind 2021 afgerond, mits de omstandigheden rondom corona dit toelaten. In de resterende bemonsteringen zal de nadruk liggen op momenten dat er iets bijzonders gebeurt op het bedrijf. 

Resultaten

De resultaten worden gepubliceerd in een openbaar rapport, tegelijk met de andere onderzoeken van het programma. Eerst moeten de volledige uitkomsten voor dit deelproject worden verzameld, daarna moeten deze  worden geanalyseerd in combinatie met de resultaten van de andere deelonderzoeken. De gegevens in dit rapport zijn geanonimiseerd en niet herleidbaar naar individuele bedrijven. Deelnemers ontvangen wel resultaten van hun eigen bedrijf.  

Deelname

We zijn nog op zoek naar enkele extra geitenbedrijven voor deelname aan dit deelonderzoek in de regio die ruwweg wordt omsloten door de lijn Den Bosch-Cuijck-Panningen-Weert (ofwel postcodes beginnend met 6500, 6660, of 5280 tot en met 6099). Bent u geïnteresseerd om met uw bedrijf deel te nemen? Mail dan uw naam, adres en telefoonnummer naar vgo.contact@wur.nl

Waarom zou u mee willen doen? 

Voor de hele geitensector is het belangrijk om te achterhalen waarom mensen die in de buurt wonen van geitenhouderijen vaker longontsteking hebben. Met het onderzoek bij geitenhouderijen kunnen we meer te weten komen over de bedrijfskenmerken of gebeurtenissen die hier eventueel mee samenhangen. Als we daar iets over vinden, dan kunnen mogelijk gericht preventieve maatregelen genomen worden in plaats van de algemene maatregelen die nu gelden. Het onderzoek vraagt wel een tijdsinvestering van de geitenhouder. Hiermee houden we zoveel mogelijk rekening door het bezoek zo kort mogelijk te houden. Uiteraard is bioveilig werken door de onderzoekers een belangrijk aandachtspunt. En wordt volstrekt vertrouwelijk en geanonimiseerd met gegevens over en van uw bedrijf omgegaan.  

Meer informatie

  • Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u een mail sturen naar vgo.info@wur.nl
  • Heeft u vragen over een ander onderdeel, of over het hele VGO Livestock farming and the health of local residents (Livestock farming and the health of local residents)-III onderzoeksprogramma, dan kunt u mailen naar info@rivm.nl