In dit deelonderzoek van het programma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden-III doen we onderzoek naar mogelijke ziekteverwekkers bij patiënten met een longontsteking, die in de omgeving van een geitenhouderij wonen. 

Als iemand een longontsteking heeft wordt deze meestal gelijk door de huisarts behandeld. Vaak wordt niet onderzocht  welke ziekteverwekker de longontsteking heeft veroorzaakt. Voor dit deelonderzoek worden enkele honderden patiënten geselecteerd die met een longontsteking bij de huisarts komen en in de omgeving van een geitenhouderij wonen. Bij deze patiënten onderzoeken we welke ziekteverwekker de longontsteking veroorzaakt. Deze (mogelijke) ziekteverwekkers brengen we in kaart. We vergelijken de aanwezige (mogelijke) ziekteverwekkers van patiënten die dichtbij en verder weg van een geitenhouderij worden en we vergelijken het met ziekteverwekkers die aanwezig zijn bij gezonde personen, de controlepopulatie. Dit zijn mensen die met ziekteverwekkers in aanraking kwamen zonder hier ziek van te worden. De onderzoekers kijken niet alleen naar nieuwe patiënten, maar  ook naar mensen die in het verleden een longontsteking hadden. Daarvoor worden gegevens over ziekteverwekkers van longontsteking in enkele ziekenhuizen onderzocht. 

Planning

De planning voor dit onderzoek was om in maart 2020 te starten met de werving van patiënten met longontsteking via huisartsenpraktijken in met name het oostelijk deel van Noord-Brabant (VGO Livestock farming and the health of local residents (Livestock farming and the health of local residents)-gebied). Dit gebied werd echter zwaar getroffen door de COVID-19 epidemie in maart-april 2020 waardoor uitvoering van het onderzoek door huisartsen tijdelijk onmogelijk was. Er is daarom besloten de studie uit te stellen. In augustus gaf een aantal huisartspraktijken aan dat de situatie een stuk rustiger was en is gestart met het onderzoek naar patiënten met longontsteking in 4 praktijken. In september startten nog eens 10 huisartspraktijken. 

Eind 2020 bleek dat huisartsen veel minder patiënten met longontsteking in hun praktijk kregen dan in voorgaande jaren.  Ook in de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn was het aantal longontstekingen aanzienlijk lager dan eerdere jaren. Mogelijke oorzaak is de invloed van de coronamaatregelen. Ook in het eerste kwartaal van  2021 was  de situatie nog steeds vergelijkbaar met die in november 2020. Verwachting is dat in het najaar van 2021 het aantal patiënten met longontsteking weer zal toenemen (normaliseren). Om  voldoende gegevens van patiënten met longontsteking te verzamelen, zal de studie in de huisartsenpraktijken langer doorlopen, naar verwachting tot april 2023. Daarna kan pas de analyse en rapportage beginnen. Verwachting is dat de resultaten in 2024 gepubliceerd kunnen worden.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit deelonderzoek, of over het hele onderzoeksprogramma VGO-III, dan kunt u mailen naar info@rivm.nl