In dit deelonderzoek van het programma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III ( VGO Livestock farming and the health of local residents (Livestock farming and the health of local residents)-III) doen we onderzoek naar mogelijke ziekteverwekkers bij geitenhouders en medewerkers.

Als longontstekingen bij omwonenden van geitenbedrijven veroorzaakt worden door ziekteverwekkers afkomstig van geiten, dan zouden geitenhouders en hun medewerkers hier het meest mee in aanraking moeten komen.  Dit betekent niet dat longontstekingen ook meer voorkomen bij geitenhouders of medewerkers. Mensen kunnen met ziekteverwekkers in aanraking komen zonder ziek te worden. Daarom onderzoeken we geitenhouders en hun medewerkers om in kaart te brengen aan welke ziekteverwekkers zij worden blootgesteld. Als we dit weten dan kunnen we de ziekteverwekkers die voorkomen bij geitenhouders en hun medewerkers vergelijken met de resultaten van de andere deelstudies; de studies onder patiënten en omwonenden. Om een goed beeld te kunnen krijgen van relevante ziekteverwekkers die kunnen voorkomen, willen we onderzoeksgegevens verzamelen van 150 geitenhouders en/of hun medewerkers.

Aanpak

Voor dit deelonderzoek gaan onderzoeksmedewerkers bij geitenhouders en/of hun medewerkers langs om monsters af te nemen. Zo’n bezoek van een onderzoeksmedewerker kan, afhankelijk van de voorkeur van de deelnemer, thuis of op het bedrijf plaatsvinden en zal ongeveer 45 minuten per persoon in beslag nemen. Voorafgaand aan het bezoek, ontvangt iedere deelnemer via de post een link naar een online vragenlijst met het verzoek deze direct in te vullen. Dit postpakketje bevat ook een plastic bakje om de ontlasting in op te vangen, wat meegegeven dient te worden aan de onderzoeksmedewerker bij het bezoek. Tijdens het bezoek zullen een keel- en neusswab en een bloedmonster afgenomen worden en zullen er nog een aantal vragen gesteld worden.  

Planning

De eerste deelnemers aan dit onderzoek zijn in december 2020 bezocht voor het verzamelen van de monsters. Door de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn deze bezoeken door onderzoeksmedewerkers aan de geitenhouders en hun medewerkers echter tijdelijk gestopt. Vanaf juni 2021 zijn deze bezoeken weer van start gegaan. 

Verwerking van de onderzoeksgegevens

Verzamelde materialen worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in ziekteverwekkers die voorkomen bij geitenhouders en hun medewerkers. De resultaten worden anoniem verwerkt in een onderzoeksrapportage en persoonlijke resultaten worden dus niet gedeeld met anderen. Iedere deelnemer kan, indien gewenst, een individuele terugkoppeling krijgen van zijn/haar eigen onderzoeksgegevens. Dit wordt uitgevraagd in de toestemmingsverklaring die elke deelnemer voorafgaand aan deelname dient te ondertekenen. 

Interesse in deelname?

We zijn nog op zoek naar deelnemers. Bent u een geitenhouder of werkt u op een geitenhouderij en heeft u interesse in deelname? Mail dan uw naam, adres en telefoonnummer naar VGO.info@UU.nl. Dan nemen wij binnen twee weken contact met u op.

Voor meer informatie over deelname aan het onderzoek bekijk de folder voor deelnemers. Wilt u daarnaast een uitgebreide toelichting hoe wij omgaan met reeds verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens, dan kunt u alvast de privacyverklaring doornemen. 

Meer informatie

  • Heeft u vragen over dit deelonderzoek, mail dan naar: VGO.info@uu.nl
  • Heeft u vragen over het hele onderzoeksprogramma VGO Livestock farming and the health of local residents (Livestock farming and the health of local residents)-III, of over een ander deelonderzoek, mail dan naar info@rivm.nl