In dit deelonderzoek van het programma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden-III doen we onderzoek naar mogelijke ziekteverwekkers bij mensen zonder longontsteking die in de buurt van geitenhouderijen wonen. 

Om beter te begrijpen waarom longontsteking vaker voorkomt in de nabijheid van geitenhouderijen gaan we niet alleen longontstekingspatiënten onderzoeken, maar voeren we ook gezondheidsmetingen uit bij omwonenden zonder longontsteking. Op die manier kunnen we kijken wat de verschillen zijn in ziekteverwekkers tussen mensen met en zonder longontsteking. Daarbij kan gekeken worden of bepaalde ziekteverwekkers verband houden met wonen in de buurt van geitenhouderijen. 

Aanpak

Voor dit deelonderzoek voeren de onderzoekers gezondheidsmetingen uit bij personen zonder longontsteking die in het onderzoeksgebied wonen. De onderzoekers gaan bij iedere deelnemer langs om monsters te nemen van slijm uit de neus- en keelholte en van het bloed. Ook vullen de deelnemers een vragenlijst in over onder andere de gezondheid en de  woonsituatie. Met het verzamelde slijm brengen we de aanwezigheid van verschillende bacteriën en virussen in de neus- en keelholte in kaart. Het afgenomen bloed wordt onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen bepaalde bacteriën, zogenoemde thermofiele bacteriën, en andere mogelijke veroorzakers van longontsteking. 

Planning

De gezondheidsmetingen bij omwonenden zonder longontsteking zijn nog niet gestart vanwege de landelijke corona-restricties. Zodra de corona-situatie het toelaat, dan starten deze gezondheidsmetingen. 

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?

Aan deze vervolgstudie kunnen uitsluitend personen deelnemen die in het onderzoeksgebied wonen en voor deze studie worden uitgenodigd. Deze personen ontvangen vanzelf een uitnodigingspakket per post. Personen die niet uitgenodigd worden voor deze vervolgstudie kunnen niet deelnemen.  

Meer informatie

  • Neemt u deel aan dit onderzoek en heeft u vragen over uw deelname, kijk dan op de website voor uitgebreide deelnemersinformatie. 
  • Heeft u andere vragen over dit deelonderzoek, dan kunt u een mail sturen naar VGO.info@uu.nl
  • Vragen over een ander onderdeel, of over het hele onderzoeksprogramma VGO Livestock farming and the health of local residents (Livestock farming and the health of local residents)-III kunt u mailen naar info@rivm.nl