Dit deelonderzoek van het programma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden-III  omvat luchtmetingen die uitgevoerd worden met meetpalen in bewoonde gebieden. 

Met de meetpalen willen we een goed beeld krijgen van welke mogelijke ziekteverwekkers in de buitenlucht aanwezig zijn in de leefomgeving. Daarmee kunnen we onderzoeken  of bepaalde relevante ziekteverwekkers voorkomen in de buitenlucht. Dit kunnen we vergelijken met aangetroffen ziekteverwekkers bij omwonenden en op geitenhouderijen. Daarmee krijgen we meer informatie over mogelijke verspreiding van ziekteverwekkers die in verband gebracht kunnen worden met longontstekingen in de lucht rond geitenhouderijen. 

Aanpak

Voor dit deelonderzoek plaatsen we meetpalen bij woonhuizen. De meetpalen vangen met een filter stofdeeltjes en eventuele ziekteverwekkers uit de lucht op. Dit filter wordt wekelijks vervangen en  vervolgens onderzocht in het laboratorium. Op die manier krijgen we inzicht in welke deeltjes (en hoeveel) er aanwezig zijn in de buitenlucht in de leefomgeving. 

Meetpalen worden geplaatst bij woonhuizen in de buurt van geitenhouderijen. Ook plaatsen we meetpalen op grotere afstand van geitenhouderijen. Zo kunnen de onderzoekers overeenkomsten of verschillen zien tussen de stoffen en ziekteverwekkers in de lucht bij geitenhouderijen of op plekken waar geen geitenhouderijen staan. De onderzoekers kiezen zelf geschikte locaties uit. Ze houden hierbij rekening met spreiding over het VGO Livestock farming and the health of local residents (Livestock farming and the health of local residents)-gebied. 

Planning

Dit deelonderzoek is gestart in april 2021. De luchtmetingen worden gedurende een periode van minimaal 4 maanden uitgevoerd. 

Wie kan deelnemen aan dit deelonderzoek? 

Alleen personen die worden uitgenodigd voor dit deelonderzoek kunnen deelnemen. Mensen kunnen dus niet zichzelf aanmelden. Deelnemers stellen hun tuin beschikbaar voor meetapparatuur en onderzoekers komen wekelijks langs om de filters te verwisselen.

Meer informatie

  • Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u een mail sturen naar VGO.info@uu.nl
  • Heeft u vragen over een ander onderdeel, of over het hele onderzoeksprogramma VGO Livestock farming and the health of local residents -III, dan kunt u mailen naar info@rivm.nl