Salmonella sppspecies.

Bij wilde knaagdieren komen diverse Salmonella-soorten voor. De bacterie kan overgebracht worden door direct contact met de ontlasting van geïnfecteerde dieren, of via de opname van voedsel of water dat met deze ontlasting besmet is. Als voedselproducerende dieren in aanraking komen met geïnfecteerde knaagdieren, kunnen zij besmet worden. Tijdens het slachtproces kan Salmonella uit het maagdarmkanaal het vlees besmetten.

Bij mensen gaat salmonellose gepaard met diarree. Bij een klein percentage komt de bacterie in de bloedbaan terecht waardoor ernstige ziekteverschijnselen ontstaan. Salmonellose is na Campylobacteriose de meest voorkomende bacteriële zoönose en komt wereldwijd veel voor. Salmonella veroorzaakt jaarlijks in Nederland ongeveer 50.000 gevallen van acute maagdarmontstekingen. De meeste besmettingen worden opgelopen via voedsel.