Trichinella sppspecies. (trichinellose)

De rondworm Trichinella spiralis is de veroorzaker van trichinellose en komt wereldwijd voor. Naast T. spiralis zijn ook andere Trichinella soorten bekend, die ook allen ziekte bij de mens kunnen geven. Met name de overdracht van onvoldoende verhit besmet varkensvlees is een bekende bron van infectie. De Nederlandse varkensstapel is vrij van T. spiralis, maar bij dieren die in het wild leven (wilde zwijnen, vossen) komt de parasiet wel voor. Hierdoor kunnen wilde knaagdieren (voornamelijk ratten) besmet worden en de rondworm verspreiden. Indien slachtvarkens met toegang tot buitenruimtes deze besmette knaagdieren opeten, kan Trichinella in het vlees terecht komen.

Door het eten van besmet vlees dat onvoldoende verhit is, kan de mens trichinellose krijgen. Deze ziekte kan gepaard gaan met ernstige ziekteverschijnselen. Mensen kunnen niet rechtstreeks door knaagdieren met Trichinella besmet raken. In Europa is een wettelijke verplichting om vlees afkomstig van varkens, die niet afkomstig zijn van gecontroleerde bedrijven, te testen op Trichinella.