Patiënten met de diagnose chronische Q-koorts, Q-koorts-vermoeidheidssyndroom (QVSQ-koorts vermoeidheidssyndroom) of een QVS gelijkend ziektebeeld kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen. Ook nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wil te weten komen wat de financiële tegemoetkoming betekent voor deze patiënten en/of nabestaanden. Dit willen we onderzoeken met behulp van een vragenlijst. De resultaten van deze vragenlijst worden gebruikt om de overheid te adviseren hoe ze in vergelijkbare toekomstige situaties zo passend en effectief mogelijk kan handelen. Ook als u geen tegemoetkoming heeft aangevraagd of ontvangen, kunt u de vragenlijst invullen.

 

Aanpak

In 2018 en begin 2019 zijn interviews gehouden met verschillende experts en Q-koortspatiënten. Op basis van deze interviews is een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst kon tot april 2019 door Q-koortspatiënten en nabestaanden worden ingevuld. Ook heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu interviews gehouden met patiënten en/of nabestaanden van patiënten, om nog beter te begrijpen wat de financiële tegemoetkoming voor hen betekent. Momenteel zijn we bezig met de verwerking van de verzamelde data. De resultaten worden anoniem verwerkt. De informatie uit de vragenlijst en de interviews wordt gebruikt om de overheid te adviseren over vergelijkbare maatregelen in de toekomst. De rapportage hiervan wordt in 2020 openbaar gemaakt op de RIVM-website.

Waarom een tegemoetkoming?

Van 2007 tot en met 2010 was er in Nederland een Q-koortsuitbraak. Ondanks de genomen maatregelen, heeft de Q-koortsuitbraak grote gevolgen gehad. Mensen zijn aan Q-koorts overleden of werden ernstig ziek. De invloed op hun leven en dat van hun naasten is groot.
Daarom heeft het kabinet besloten een gebaar te maken voor erkenning van Q-koortspatiënten. Tot 1 februari 2019 konden patiënten met de diagnose chronische Q-koorts, Q-koorts-vermoeidheids¬syndroom (QVSQ-koorts vermoeidheidssyndroom) of een QVS gelijkend ziektebeeld een financiële tegemoetkoming aanvragen. Ook de nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten konden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Inmiddels is de regeling aangepast en uitgebreid, zodat patienten tot en met  januari 2021 alsnog de tegemoetkoming kunnen aanvragen.
Heeft u vragen over de uitvoering van deze tegemoetkoming? Kijk dan op de website van DUS-i.