In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu risicogrenzen voor PFOAperfluoroctaanzuur in grond en grondwater afgeleid. De gemeente kan hiermee bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. Zo kan de gemeente indien gewenst gebiedsspecifiek beleid maken voor het gebruik van de bodem.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat risicogrenzen berekend voor PFOS, PFOA en GenX in grond en bagger. Ook heeft het RIVM heeft een risicogrens berekend voor GenX in bodem en grondwater.

 

Lees meer:

Rapport Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater.