Strategisch Programma RIVM (SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM ))

Het Strategisch Programma RIVM is het RIVM-programma voor eigen onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Hierbij kijken we vooruit met onderwerpen die extra aandacht verdienen omdat ze in de toekomst invloed kunnen hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving. Met het SPR-thema "Circulaire economie" onderzoekt het RIVM op welke manier circulair ook veilig, duurzaam en gezond kan zijn, en hoe nieuwe producten zó ontworpen kunnen worden dat ze naast circulair ook praktisch toepasbaar zijn, bijvoorbeeld voor ontwerpers.