Nederland produceert en importeert veel voedsel en voedingsmiddelen. Zowel de productie als de consumptie hiervan leiden tot milieudruk.

Eén van de prioritaire thema’s in het Uitvoeringsprogramma circulaire economie is 'biomassa en voedsel'. Ook de Europese Unie heeft hiervoor een strategie: 'van boer tot bord’.

Voor de transitie naar een circulaire economie is het belangrijk inzicht te hebben in wat de milieubelasting van voedingsmiddelen is en wat een voedingspatroon duurzaam maakt. Daarbij moet gedacht worden aan klimaatbelasting, maar bijvoorbeeld ook waterverbruik, landgebruik, vermesting en verzuring. Inzicht in deze facetten kan de milieudruk van de voedselproductie en -consumptie in Nederland helpen verminderen en het kan consumenten helpen bij het maken van duurzame keuzes.

Het RIVM onderzoekt ook of duurzaam voedsel veilig en gezond is.