In 2050 wil Nederland circulair zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, is het nodig om zicht te hebben op ons grondstofgebruik. Daarom ontwikkelt het RIVM een grondstofinformatiesysteem: het GRIS. Met het GRIS kunnen we grondstoffengebruik monitoren. Inzicht in grondstoffengebruik helpt om de milieu-impact ervan te verminderen. Zo helpt het GRIS bij de transitie naar een circulaire economie.

Bekijk hier alvast het rapport Op weg naar een grondstofinformatiesysteem

Koppelen van data uit verschillende systemen

Met het GRIS kunnen we grondstoffengebruik monitoren. Hiervoor zijn gegevens nodig over de productie van materialen of producten, maar ook over de levensduur daarvan, en wat er met die materialen gebeurt als ze worden weggegooid. Het GRIS koppelt daarvoor data uit verschillende databronnen met elkaar. Denk aan wetenschappelijke publicaties of aan tabellen van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Deze informatie wordt per vraagstuk verzameld, beschouwd en gekoppeld. Vervolgens berekent het GRIS de grondstofstromen. Zo ontstaat nieuwe kennis die onderzoekers en beleidsmakers kunnen gebruiken.  

Hoogwaardig en gemakkelijk monitoren

‘In het GRIS slaan we allerlei informatie over de databronnen op en zijn alle berekeningsstappen inzichtelijk. Zo kunnen we altijd zien welke gegevens er gebruikt zijn om tot een resultaat te komen. We werken er ook aan dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data inzichtelijk is, en we een gevoeligheidsanalyse kunnen uitvoeren. Waar dat kan halen we data op uit bronnen die periodiek worden vernieuwd. Bij een nieuwe monitoringsronde kunnen we deze gegevens dan geautomatiseerd vernieuwen. Het GRIS maakt het monitoren van de transitie naar een circulaire economie dus makkelijker en hoogwaardiger. 

Een van de belangrijke lessen die we tot nog toe hebben geleerd, is dat er beperkte data beschikbaar is en dat deze erg versnipperd is. We werken daarom graag samen met partijen die een stukje van de puzzel hebben. Ook is het moeilijk om analyses vanuit onderzoeksrapporten te reproduceren, omdat berekenstappen of aannames niet duidelijk gerapporteerd worden.’

Lise de Boer, adviseur (chemische) veiligheid en duurzaamheid

Leren van casussen

Het GRIS is blijvend in ontwikkeling. In 2019 is gestart met het verkennen van de mogelijkheden van het GRIS. Op dit moment wordt gewerkt met de gegevens van drie productgroepen: kunststofverpakkingen, hernieuwbare energietechnologieën, en woningbouw. Door analyse van deze productgroepen, leren we hoe het GRIS de komende jaren het beste kan worden vormgegeven.

Contact?

Meer weten over de ontwikkelingen rondom het GRIS? Of wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van het grondstofinformatiesysteem? Neem contact op via info@rivm.nl

Het GRIS is onderdeel van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving)). In het werkprogramma werken verschillende kennisinstellingen aan het monitoren en evalueren van de transitie naar een circulaire economie. Hiermee voorziet het werkprogramma de overheid van de kennis die nodig is voor het beleid over circulaire economie.