Het RIVM ondersteunt de transitie naar een gesloten kunststofkringloop. Kunststof (plastic) heeft vele toepassingsmogelijkheden. Dankzij plastic kunnen we onder meer voedsel langer bewaren, hebben we veel goedkope gebruiksvoorwerpen en hebben we de beschikking over complexe technische en medische toepassingen. De hoeveelheid plastic die we gebruiken als samenleving is de afgelopen decennia exponentieel gegroeid. Eén van de prioritaire thema’s in het Uitvoeringsprogramma circulaire economie is daarom kunststoffen.

Plastic is goedkoop, gaat lang mee en kent eindeloos veel toepassingen. Daardoor heeft het gebruik van plastic sinds de jaren ’50 een grote vlucht genomen en doet het dat nog steeds. Nadelen van plastic zijn dat het gemaakt wordt van een eindige grondstof (olie) en dat er ook veel plastic afval in het milieu terecht komt: als zwerfvuil op land en ook in grote hoeveelheden in oceanen, zeeën en rivieren (meestal microplastics).

Om het milieu minder te belasten moeten we daarom op een andere manier omgaan met dit waardevolle materiaal. We kunnen het gebruik van plastic verminderen door minder plastic producten te gebruiken, ze minder snel weg te gooien en door alternatieve materialen te gebruiken. Ook kunnen we plastic zo hoogwaardig mogelijk recyclen, zodat we het in de kringloop kunnen houden en de waarde behouden blijft.

Het RIVM ondersteunt de transitie naar een gesloten kunststofkringloop met onder meer de volgende activiteiten:

Het RIVM heeft de volgende rapporten gepubliceerd over plastics [link]: