De productie van voedsel belast het milieu. Denk aan het gebruik van land en water of aan uitputting van de bodem. Duurzaam voedsel beschermt de ecologische systemen en voorziet in de voedingsbehoefte van mensen nu en in de toekomst. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt wat nodig is om in Nederland een milieuvriendelijk én gezond eetpatroon te bereiken. Om dat te weten te komen verzamelt en koppelt het RIVM  gegevens over de voedselconsumptie en de milieubelasting van voedingsmiddelen. 

Consumptie en milieubelasting


Dankzij de Voedselconsumptiepeiling (VCPVoedselconsumptiepeiling) weten we wat en hoeveel we in Nederland dagelijks eten. In de EPIC-cohortstudie volgen we 40.000 Nederlanders al 30 jaar om ontwikkelingen in leefstijl (waaronder voeding) en gezondheidsproblemen te bestuderen. 

Ook hebben we de milieubelasting van ongeveer 250 voedingsmiddelen onderzocht. In de database milieubelasting voedingsmiddelen staat in welke mate het milieu belast wordt door de productie van een kilogram van het betreffende voedingsmiddel.

Door de data te combineren kunnen we bepalen welke voedingspatronen het meest belastend zijn voor het milieu. Ook kunnen we onderzoeken of er een relatie is tussen de milieubelasting van voedingspatronen en de gezondheid van mensen.  

We voeren scenariostudies uit om te kijken wat de milieubelasting en voedingswaarde is van verschillende consumptiepatronen. Wat verandert er als we minder vlees eten? Eten we milieuvriendelijk(er) met de Schijf van Vijf? Zijn we gezonder als we milieuvriendelijker eten?

Naar Milieubelasting voedingsmiddelen