De productie van voedsel vormt een belasting voor het milieu, bijvoorbeeld door gebruik van land, waterverbruik, verzuring, vermesting en bodemuitputting. Onder duurzaam voedsel verstaan we voedsel dat voorziet in de voedingsbehoefte van mensen nu en in de toekomst, en tegelijkertijd de ecologische systemen beschermt.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt wat nodig is om in Nederland een milieuvriendelijk én gezond eetpatroon te bereiken. Daarvoor verzamelen en koppelen we gegevens over de voedselconsumptie en milieubelasting. Zo werkt het RIVM bijvoorbeeld aan een database die kan aangeven in welke mate het milieu wordt belast door een kilogram van een voedingsmiddel te produceren. Dankzij de Voedselconsumptiepeiling (VCPVoedselconsumptiepeiling) weten we hoeveel we in Nederland dagelijks van zo’n product eten. De EPIC cohortstudie volgt 40.000 Nederlanders al 30 jaar om ontwikkelingen in leefstijl (waaronder voeding) en gezondheidsproblemen te bestuderen. Door de data te combineren bepalen we de milieubelasting van voedingspatronen en kunnen we de relatie tussen de milieubelasting van voedingspatronen en gezondheidsuitkomsten bestuderen.

We voeren ook scenariostudies uit om te kijken hoe de milieubelasting en voedingswaarde is bij verschillende consumptiepatronen. Wat verandert er bijvoorbeeld als we maar twee keer in de week vlees eten? Eten we milieuvriendelijk(er) als we eten volgens de Schijf van Vijf? Zijn we gezonder als we milieuvriendelijker eten? En hoe kunnen we voedselverspilling verminderen?