Het RIVM onderzoekt de (kosten)effectiviteit van de gecombineerde leefstijlinterventie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  Op basis van dit onderzoek is het mogelijk om verbeteringen aan te brengen in de programma’s. Voor het onderzoek gebruikt het RIVM geanonimiseerde gegevens van deelnemers. 

Doet u mee met de gecombineerde leefstijlinterventie? Dan kunt u toestemming geven voor de opslag en het gebruik van uw gegevens door onderzoekers. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor onderzoek naar de gezonde leefstijlinterventie en om de programma’s verder te verbeteren. Op het toestemmingsformulier kiest u waar u wel of geen toestemming voor geeft. De gegevens worden gepseudonimiseerd. Dit betekent dat uw naam, geboortedatum en adres zijn niet zichtbaar voor onderzoekers. De onderzoekers weten niet dat de gegevens bij u horen. 

De GLI-behandelaar vraagt toestemming om uw gegevens te registreren in het GLI-register. U krijgt hiervoor een informatiefolder en een toestemmingsformulier van uw GLI-behandelaar. Op het toestemmingsformulier geeft u aan waar u wel of geen toestemming voor wil geven:

  • De opslag van gegevens in het GLI-register.
  • Gebruik van de gegevens (gepseudonimiseerd) door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Uw naam, geboortedatum en adres zijn niet zichtbaar voor onderzoekers.
  • Koppeling van de gegevens met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de zorgverzekeraar.
  • Gebruik van de gegevens (gepseudonimiseerd) door andere onderzoeksinstituten. Uw naam, geboortedatum en adres zijn niet zichtbaar voor onderzoekers.
  • Gebruik van de gegevens (gepseudonimiseerd) door de ontwikkelaars van de GLI-programma’s voor het verbeteren van de kwaliteit van de gecombineerde leefstijlinterventie. Uw naam, geboortedatum en adres zijn niet zichtbaar voor de ontwikkelaars van de GLI programma’s.
  • Benaderd mogen worden voor eventuele deelname aan toekomstig onderzoek naar de GLI. 

De toestemming heeft geen gevolgen voor de deelname aan het GLI-programma. Wilt u een aanpassing doen of uw toestemming deels intrekken? Vraag dit dan aan uw behandelaar
 

Lees meer over de opslag van uw gegevens

Video met uitleg

In de video wordt uitleg gegeven over het onderzoek en het toestemmingsformulier.

RIVM GLI-monitor

Bekijk video RIVM GLI-monitor