Sinds maart 2020 onderzoekt het RIVM hoeveel draagvlak er is voor de maatregelen die vanwege de coronapandemie gelden. In welke mate staan mensen achter de gedragsregels, ook nu de meeste maatregelen zijn losgelaten of veranderd zijn in adviezen? Op deze pagina staan de resultaten van de 20e ronde van het vragenlijstonderzoek op het thema 'draagvlak voor de gedragsadviezen'. 

  • De resultaten komen uit een cohortstudie. Dit betekent dat we mensen volgen over de tijd. Sommige mensen blijven meedoen, anderen stoppen, en weer anderen stromen later in. Dit type onderzoek is geschikt om patronen over de tijd te bestuderen (bijvoorbeeld ‘er is een toename in vertrouwen van 15 procentpunt’) en vergelijkingen te maken binnen personen (‘Draagvlak voor 1,5 meter afstand houden is 5 procentpunt lager dan voor regelmatig handen wassen’).
  • Het cohort is demografisch niet representatief voor de Nederlandse bevolking (zie toelichting). Cijfers op één tijdstip, zoals ‘de vaccinatiegraad’ in juli 2021, kunnen afwijken van onderzoeken die op dat moment een representatief sample hebben geworven en gewogen. We beoordelen deze afwijkingen elke ronde t.o.v. de cijfers op het Coronadashboard en die blijken beperkt (0 - 10 procentpunt). Waar deze verschillen wel duidelijk aanwezig zijn, geven we dit aan.

Het draagvlak is het hoogst voor het zorgen voor voldoende frisse lucht in de woning, 93% van de deelnemers is het hier (helemaal) mee eens. Hoesten/niezen in de elleboog volgt daarop met 86% van de deelnemers die hier (helemaal) achter staat. 80% van de deelnemers staat (helemaal) achter het advies om in isolatie te gaan na een positieve test. Het draagvlak is het laagst voor in quarantaine gaan bij klachten (55%) en voor testen bij klachten (66%). 

Voor veranderingen in draagvlak over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan minimaal twee meetrondes hebben meegedaan. Ten opzichte van de vorige meetronde is het draagvlak afgenomen voor testen bij klachten (met 11 procentpunt) en in quarantaine gaan bij klachten (met 7 procentpunt). Het draagvlak voor het zorgen voor voldoende frisse lucht in de woning, handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog is vrijwel stabiel gebleven. 

In de vragenlijst is het draagvlak voor de gedragsadviezen ook uitgevraagd voor als de adviezen nog zes maanden zouden gaan duren. Dit kan een indicatie zijn voor de mate waarin mensen zichzelf de adviezen zien volhouden als deze nog zo lang zouden duren. Het draagvlak over zes maanden is het hoogst voor zorgen voor voldoende frisse lucht in de woning (91%) en hoesten/niezen in de elleboog (85%). Het draagvlak is het laagst voor in quarantaine gaan bij klachten (55%) en testen bij klachten (66%). 

Het draagvlak voor in isolatie gaan na een positieve test neemt met 5 procentpunt af als dit advies nog zes maanden zou gaan duren. Het draagvlak voor de andere adviezen als deze nog 6 maanden zouden duren blijft nagenoeg gelijk aan het draagvlak nu. 

De vragenlijst van meetronde 20 is afgenomen tussen 8 en 12 juni 2022. Sinds de vorige meetronde (9-13 maart 2022) zijn alle coronamaatregelen komen te vervallen. Er is geen thuiswerkadvies meer, en na een positieve zelftest is geen bevestiging bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) meer nodig. Er gelden nog wel adviezen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, zoals: hygiëne-adviezen, thuisblijven en (zelf)testen bij klachten, in isolatie gaan na een positieve (zelf)test en vaccineren. De veranderingen in maatregelen zijn terug te vinden in de tijdlijn van coronamaatregelen. Vanwege de andere fase van de pandemie en het afschalen van de maatregelen, wordt het vragenlijstonderzoek na ronde 19 eens per kwartaal uitgevoerd in plaats van zeswekelijks.

Meetrondes

Ronde 1: 17-24 april 2020 | Ronde 2: 7-12 mei 2020 | Ronde 3: 27 mei - 1 juni 2020 | Ronde 4: 17-21 juni 2020 | Ronde 5: 8-12 juli 2020 | Ronde 6: 19-23 augustus 2020 | Ronde 7: 30 september - 4 oktober 2020 | Ronde 8: 11-15 november 2020 | Ronde 9: 30 december 2020 - 3 januari 2021 | Ronde 10: 10-14 februari 2021 | Ronde 11: 24-28 maart 2021 | Ronde 12: 5-9 mei 2021 | Ronde 13: 16-20 juni 2021 | Ronde 14: 28 juli - 1 augustus 2021 | Ronde 15: 8-12 september 2021 | Ronde 16: 20-24 oktober 2021 | Ronde 17: 24-28 november 2021 | Ronde 18: 19-23 januari 2022 | Ronde 19: 9-13 maart 2022 | Ronde 20: 8-12 juni 2022