Het Nivel zette cijfers op een rij over het huisartsenbezoek voor 20 veelvoorkomende klachten (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn), zoals ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens en moeheid. Hieronder bespreken we de cijfers over de periode van juli – september 2022. Deze gegevens horen bij de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19(PDF).

Lichte verbetering hoge cijfers suïcide(gedachten/pogingen)

Hoewel huisartsbezoeken voor suïcide relatief weinig voorkomen, zijn dit er sinds eind 2020 meer dan voor de coronapandemie (2019). Sinds eind 2020 stijgen deze cijfers. Vooral sinds 2021 is de stijging opvallend (36% meer registraties in 2021 vergeleken met 2019). Wel is het verschil in de periode juli tot en met september 2022 lager dan eerder dit jaar. Gemiddeld kwamen bezoeken aan de huisarts rondom suïcide in het derde kwartaal van 2022 18% meer voor dan in dezelfde peridode in 2019. Het kan bij deze cijfers gaan om zelfdodingspogingen met en zonder fatale afloop en om zelfdodingsgedachten.  

Depressieve gevoelens nog steeds hoger dan voor coronapandemie

Ook bij het aantal bezoeken aan de huisarts voor depressieve gevoelens was een duidelijk verschil te zien in vergelijking met de periode voor corona. Deze was van juli tot en met september van 2022 (net als in 2021) hoger dan in 2019. Wel was dit verschil kleiner dan in de eerste helft van 2022. Het ging bij depressieve gevoelens bijna alleen om de groep 15-24 jaar en vooral om vrouwen/meisjes. 

Veel klachten op niveau van voor de coronapandemie

Zoals al te zien was in eerdere cijferoverzichten, lag ook in de periode van juli tot en met september van 2022 de zorgvraag voor veel klachten op een vergelijkbaar niveau als in dezelfde periode in 2019. Voor suïcide(gedachten) en in mindere mate voor depressieve gevoelens is de zorgvraag sinds 2021 hoger dan voor de coronapandemie. Meer informatie hierover is terug te vinden op het feitenblad van het NIVEL

Vrouwen en 15 - tot 24 - jarigen vaker naar de huisarts 

Vooral de oudere leeftijdsgroep en vrouwen/meisjes hebben meer klachten. Sinds corona ging de leeftijdsgroep 15-24 jaar vaker naar de huisarts, vooral voor mentale klachten zoals angst, depressie en suïcide(pogingen/gedachten). Ook komen ze vaker bij de huisarts met symptomen die daarmee kunnen samenhangen, zoals moeheid en hartkloppingen. Bij een aantal psychische problemen (angst, depressie en hevige stress) gaan vrouwen/meisjes vaker naar de huisarts, en bij moeheid, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Bij andere klachten zijn er geen zichtbare verschillen of zijn deze kleiner.