Om inzicht te krijgen in de lichamelijke gezondheid van jongeren vroegen we hen hoe vaak zij in de laatste 4 weken last hadden van verschillende klachten. De klachten waar we naar vroegen staan in de grafiek op deze pagina.  

Hier bespreken we de resultaten van de meting in september 2022. Dit is het vijfde kwartaalonderzoek van het Gezondheidsonderzoek COVID-19

Ruim 1 op de 3 jongeren is vaak vermoeid

In de meetronde van september 2022 gaf 54% van de jongeren aan (zeer) vaak last te hebben van 1 of meer lichamelijke klachten. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de vorige meting (53%), maar minder dan de piek in maart 2022 (57%).  

De lichamelijke klachten waar jongeren het vaakst last van hadden zijn: vermoeidheid (34%), prikkelbaar (19%), geheugen en/of concentratieproblemen (18%), hoofdpijn (17%), en slaapproblemen (17%). Hartkloppingen werd het minst genoemd als ervaren klacht (5%). De grafiek hieronder laat zien hoeveel jongeren (zeer) vaak last hadden van lichamelijke klachten tussen september 2021 en september 2022. 

Jongeren die veel stress ervaren en jongeren die hun gezondheid als slecht ervaren hebben de grootste kans om vaak last te hebben van 1 of meer lichamelijke klachten. Ook jongeren met psychische klachten, jongeren die nog last hebben van een corona-gerelateerde gebeurtenis, jongeren die eenzaam zijn en meisjes hadden een grotere kans om lichamelijke klachten te ervaren.