Sinds de lockdown van december 2021 en januari 2022 zien we een verbetering in het welzijn van jongeren. Het vertrouwen dat jongeren hebben in de toekomst is wel afgenomen. Dit blijkt uit de resultaten van de vijfde meetronde van het kwartaalonderzoek onder jongeren (12 tot en met 25 jaar). Deze meting werd gedaan in september 2022. De resultaten zijn onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.   

Samenvatting meetronde 5

Over jongeren zijn 4 eerdere metingen verschenen. In meetrondes 3, 4 en 5 zijn ook volwassenen (26 jaar en ouder) onderzocht. Hieronder vatten we de belangrijkste resultaten over de jongeren samen.

Licht herstel in het welzijn van jongeren

In de resultaten van ronde 4 (juni 2022) zagen we nog weinig herstel in mentale gezondheid van de jongeren vergeleken met ronde 3 in maart (van 39% naar 37% jongeren met mentale klachten). Deze ronde is dat wel meer het geval (van 37% in ronde 4 naar 32% in ronde 5).

Jongeren geven aan dat ze minder mentale klachten ervaren. Minder jongeren voelen zich eenzaam of ervaren stress. Het percentage jongeren dat suïcidale gedachten heeft, daalde van 16 naar 13%. Jongeren kwamen nog steeds vaker bij de huisarts vanwege zelfdodingsgedachten of -pogingen dan voor de pandemie, maar dit verschil was in de afgelopen periode minder groot. Als jongeren iets meemaakten dat met corona te maken heeft, hadden ze daar minder vaak last van. Voorbeelden hiervan zijn een besmetting met het coronavirus of bang zijn voor besmetting.

Minder vertrouwen in de toekomst

Wat wel minder werd was het vertrouwen van jongeren in de toekomst. In juni (ronde 4) had iets meer dan de helft (51%) vertrouwen in de toekomst en in september (ronde 5) was dit 47%.

Sociaal ongemak

Jongeren geven vaker dan de vorige meting aan dat zij zich ongemakkelijk voelen in sociale situaties. Zo zeggen opvallend veel jongeren dat zij tijdens de coronaperiode een ‘sociale achterstand’ hebben opgelopen, doordat er nauwelijks sociale activiteiten mogelijk waren. Ook zijn sommige jongeren bang geworden voor nieuwe contacten of ‘het onder de mensen zijn’. Verder ervaren ze meer afstand tussen mensen omdat ze elkaar een tijd minder gezien hebben. Ook zeggen jongeren dat ze nog afstand willen houden, drukke plekken willen vermijden of merken dat anderen afstand houden, ondanks dat de coronamaatregel van afstand houden inmiddels is afgeschaft.

Lichamelijke klachten

Zoals al te zien was in de huisartsengegevens uit eerdere onderzoeksperiodes, lag ook in het derde kwartaal van 2022 het aantal huisartsenbezoeken voor veel klachten en gezondheidsproblemen op een vergelijkbaar niveau met dezelfde periode in 2019, vóór de coronapandemie.

Situatie tijdens de meetronde

De vijfde meting gaat over de periode juni 2022 tot en met augustus 2022. De huisartsengegevens gaan over het huisartsbezoek in de periode van juli tot en met september 2022. Hoewel er in juli sprake was van een zomergolf aan besmettingen, bleef het aantal ziekenhuisopnames relatief laag.

Aanpak kwartaalonderzoek jongeren

Het kwartaalonderzoek bestaat uit gegevens uit 2 bronnen: het vragenlijstonderzoek en de huisartsengegevens. In september 2022 vulden 4.608 jongeren (12-25 jaar) een vragenlijst in over hun mentale en lichamelijke gezondheid. Daarnaast kijken we naar de gegevens die bekend zijn bij de huisartsen (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn). Zij houden bij met welke gezondheidsklachten en aandoeningen mensen in hun praktijk komen.

Omdat we inmiddels van bijna alle onderwerpen 3 metingen of meer hebben, staan er trendgrafieken bij de tekst. Deze grafieken laten zien hoe de mentale en fysieke gezondheid van de bevolking zich tijdens de coronapandemie ontwikkelt.    

Komende en eerdere metingen 

De vragenlijsten voor meetronde 5 zijn ingevuld tussen 5 september en 20 september 2022. Eerdere metingen zijn gedaan in september en december 2021 en in maart en juni van 2022. De volgende meetronde staat gepland voor december 2022.