We onderzochten of jongeren behoefte hadden aan extra hulp of steun tijdens de coronaperiode. Als jongeren hulp nodig hadden bij schoolwerk of omdat zij niet lekker in hun vel zaten, vroegen wij hen ook of ze deze hulp gekregen hebben. Hier bespreken we de resultaten van het vijfde kwartaalonderzoek (september 2022). Dat is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.  

Ruim 1 op de 4 jongeren had behoefte aan hulp

We vroegen jongeren of zij extra hulp of steun nodig hadden tijdens de coronaperiode. Ze konden aangeven aan welke steun of hulp zij behoefte hadden. Bijna de helft van de jongeren (44%) heeft 1 of meerdere hulpbehoeften aangevinkt. Jongeren hadden het vaakst behoefte aan mentale hulp (20%) en aan hulp met school (18%). In maart 2022 zagen we een piek (24%) in het aantal jongeren dat aangaf behoefte te hebben aan extra mentale hulp tijdens de coronacrisis. In de metingen van juni en september is de mentale hulpvraag weer vergelijkbaar met het niveau van september 2021 (rond de 20%). De meeste andere hulpbehoeftes dalen of blijven bijna gelijk. De grafiek hieronder laat de verandering zien in de behoefte aan extra hulp of steun onder jongeren. 

Binnen de groep die extra hulp nodig had (18%), was er behoefte aan …

Sla de grafiek Had behoefte aan... over en ga naar de datatabel

In december 2021 kregen niet alle jongeren de vraag over hulpbehoefte te zien. Daarom mist december in de grafiek.

Jongeren die nog last hadden van een corona-gerelateerde gebeurtenis en jongeren met mentale klachten of stress hadden een grotere kans op extra behoefte aan hulp of steun. We weten niet of er een verband is met demografische gegevens, activiteiten of andere mentale klachten, omdat het niet mogelijk was om daar in deze analyse rekening mee te houden. 

Sommigen zochten of vonden geen hulp 

Jongeren zochten soms geen extra hulp, terwijl ze daar wel behoefte aan hadden. Zo zocht ruim een vijfde (22%) van de jongeren geen hulp bij mentale klachten, terwijl ze daar wel behoefte aan hadden. 8% van de jongeren zocht wel hulp bij mentale klachten of bij schoolwerk, maar kon geen hulp vinden. De grafieken hieronder laten zien of jongeren zochten naar hulp en zo ja, of ze die hebben gevonden.