De vorige ronde, in juni 2022, vroegen we jongeren naar hun wensen voor het coronabeleid. In hun antwoorden gaven jongeren het vaakst aan dat ze geen maatregelen meer willen, vooral lockdowns. Er zijn ook jongeren die wel maatregelen willen. Zij vragen om eerder ingrijpen van de overheid om hoge besmettingscijfers en strengere maatregelen te voorkomen. Daarnaast hebben jongeren ideeën over hoe het beleid beter uitgevoerd kan worden. Anderen maken ze zich zorgen over de maatschappelijke onrust of zijn zelf wantrouwig naar de overheid. De uitgebreide beschrijving van de antwoorden staat op de pagina Wensen voor beleid van meetronde 4. Ook de volwassenen hebben in meetronde 4 antwoord gegeven op de vraag wat hun wensen zijn voor het coronabeleid.