Jongeren gaven aan of ze in de afgelopen 3 maanden behoefte hadden aan hulp of steun, en of ze die kregen. In maart 2024 vonden meer jongeren passende mentale hulp. Deze resultaten van het 11e kwartaalonderzoek horen bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Langzame daling hulpbehoefte

Het aantal jongeren dat hulp nodig heeft, is langzaam aan het dalen. In september 2022 had 46% van de jongeren behoefte aan een of andere vorm van hulp of steun. De afgelopen meting van maart 2024 was dit 42%, evenveel als in december 2023. 

Van de jongeren had 18% behoefte aan hulp bij mentale klachten en 14% bij lichamelijke klachten. Ook had 13% behoefte aan begeleiding bij schoolwerk. Op welk gebied jongeren hulp nodig hebben verschuift een beetje door de tijd heen (zie grafiek).

Jongeren met stress door eigen problemen hebben vaker behoefte aan hulp. Ook wanneer jongeren mentale of lichamelijke klachten hebben is de hulpbehoefte groter. 

Meer jongeren vonden passende hulp bij mentale klachten 

Steeds meer jongeren zoeken hulp bij mentale klachten. Het percentage dat geen hulp zocht daalde namelijk van 17% in september 2023 naar 13% in maart 2024. Opvallender is dat veel meer jongeren aangaven dat ze voldoende passende hulp vonden: 67% in maart 2024 vergeleken met 61% 3 maanden eerder (zie grafiek). Voor begeleiding bij schoolwerk bleef het aandeel jongeren dat passende hulp vond gelijk. 

De grafieken hieronder gaan over het zoeken naar hulp bij schoolwerk en mentale klachten. Ze laten zien of jongeren hulp zochten en of ze voldoende passende hulp konden vinden.