Definitie Letm

Om de etmaalwaarde te bepalen, wordt een rekensom gemaakt met de equivalente geluidsniveaus. Voor industriegeluid gaat dat als volgt. Eerst wordt het equivalente geluidsniveau overdag (van 7.00 tot 19.00) bepaald; hetzelfde wordt gedaan voor de avond (van 19.00 uur tot 23.00 uur) en de nacht (van 23.00 tot 7.00 uur).

De etmaalwaarde is de hoogste waarde van:

  • LA,eq,dag
  • LA,eq, avond +5 dB decibel (decibel)
  • LA,eq, nacht +10 dB

Definitie Lden

Lden is een jaargemiddeld geluidsniveau. Om de Lden te bepalen wordt gebruikgemaakt van de volgende formule: 

Lday =  het equivalente geluidsniveau bepaald over alle dagperioden (07:00-19:00 uur) van een jaar;

Leven = idem avondperioden (19:00-23:00 uur);

Lnight = idem nachtperioden (23:00-07:00 uur).

Straffactor

Net als bij de etmaalwaarde wordt gebruik gemaakt van een straffactor voor de avond- en nachtperiode (respectievelijk +5 en +10 dB(A)).

Na optellen van de straffactor wordt het (energetische) gemiddelde geluidsniveau over de verschillende perioden in de dag berekend en gebruikt als Lden-waarde. Dit in tegenstelling tot de Letm, waarbij enkel het hoogste niveau wordt gebruikt.

Rekenvoorbeelden

Hieronder worden enkele rekenvoorbeelden gegeven om het verschil tussen de etmaalwaarde en Lden te verduidelijken.

Verschil tussen Letm en Lden

 

Letm

 

Lden

 

Dag

48

 

48

 

Avond

46

+5

46

 

Nacht

36

+10

36

 

 

51

dB(A)

48,2

dB

Dag

50

 

50

 

Avond

46

+5

46

 

Nacht

40

+10

40

 

 

51

dB(A)

50,2

dB

Dag

50

 

50

 

Avond

45

+5

45

 

Nacht

40

+10

40

 

 

50

dB(A)

50

dB

  • De geluidbelasting in de dag kan nog 2 dB en in de nacht nog 4 dB toenemen zonder toename van de etmaalwaarde.
  • Bij Lden zal een toename in één van de perioden leiden tot een toename van Lden.

In het Activiteitenbesluit milieubeheer staat als standaard een Lar;Lt van 50, 45 en 40 dB(A) voor respectievelijk dag, avond en nacht. Als een bedrijf precies volgens de norm werkt (elk etmaal in het jaar), dan levert dat een Lden van 50 dB.
Echter, een bedrijf zal niet altijd exact volgens de norm in bedrijf zijn. Grofweg gesteld staat voor industrielawaai de Lden gelijk aan de Letm -2. Dus 48 Lden staat ongeveer gelijk aan 50 Letm.

De gezondheidskundige richtwaarde bedraagt 50 dB Lden. Wanneer meerdere bronnen een gevel belasten, wordt de cumulatieve waarde in Lden gebruikt (energetisch optellen van de verschillende geluidsniveaus). Hiervoor moeten de etmaalwaarden worden omgerekend tot Lden.

Wanneer een gevoelige bestemming alleen door het geluid van bedrijven en industrie (te hoog) belast wordt, gaat bij een gezondheidskundige beoordeling de voorkeur uit om de etmaalwaarde te laten omrekenen tot Lden.