Adviseren over geluid en gezondheid kan afhankelijk van de situatie zeer complex zijn. Praktijkvoorbeelden laten zien hoe de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) heeft geadviseerd in een bepaalde situatie en wat daarbij de aandachtspunten waren. Zo komt in de praktijkvoorbeelden onder andere terug waarom het belangrijk is tijdig betrokken te zijn als GGD bij de verschillende partijen en waarom communicatie en niet-akoestische factoren van belang zijn (zie de pagina Uitgangspunten van advisering door de GGD en de pagina Geluidhinder.

Praktijkvoorbeelden kunnen heel nuttig zijn voor specifieke situaties. Bovendien kan contact opgenomen worden met de adviseur uit dat specifieke voorbeeld voor nadere informatie.

Voor GGD-medewerkers is een overzicht van verschillende praktijkvoorbeelden beschikbaar via een besloten platform. Voor deze praktijkvoorbeelden is het onderstaande format ontwikkeld.

Praktijkvoorbeeld

(bijvoorbeeld gezondheid in hogere waardenbeleid gemeente x)

Contactpersoon GGD en contactgegevens

Naam, GGD
Telefoonnummer, e-mailadres

Adviesvraag en context

 

Wat was de adviesvraag?
Van wie kwam de vraag?
Beschrijving situatie, beleidskader, geluidbron.

Rol GGD

 

Door wie en wanneer werd de GGD betrokken?
Wat was de rol van de GGD?
Waren er andere betrokken partijen?

Beschrijving proces.

Advisering GGD

Hoe is de vraag beantwoord?
Hoe heb je de richtlijn gebruikt?
Heb je bepaalde methoden of instrumenten gebruikt?
Wie heb je betrokken om het advies op te stellen?
Welk advies heb je gegeven en op welke manier?
Hoe werd het ontvangen?

Vervolgtraject (evt.)

 

Resultaat

Wat heeft de betrokkenheid van de GGD opgeleverd voor de gezondheid?

Discussie en aanbevelingen

Wat ging goed?
Zijn er leerpunten in het proces?
Zijn er inhoudelijke leerpunten?