In 2018 heeft de WHO World Health Organization (World Health Organization) nieuwe gezondheidskundige richtlijnen voor geluid gepubliceerd: Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018). De richtlijn geeft aanbevelingen voor weg-, rail-, vliegverkeer, windturbines en recreatiegeluid en is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten (tot en met 2014). De WHO heeft de advieswaarden gebaseerd op ‘evidence reviews’ voor verschillende gezondheidseffecten. Hierbij werd steeds hetzelfde protocol gevolgd. In deze ‘evidence reviews’ zijn niet alleen de resultaten van verschillende studies onderzocht, maar is ook de kwaliteit van de bewijskracht beoordeeld. Voor de volgende gezondheidseffecten zijn reviews geschreven:

 • hinder
 • effecten op slaap
 • effecten op hart- en vaatstelsel en metabole systeem
 • effecten op leerprestaties
 • effecten op mentale gezondheid
 • effecten op het ongeboren kind
 • effecten op gehoor
 • interventies.

Omdat windturbines en recreatiegeluid buiten de scope van deze GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) richtlijn vallen, worden de aanbevelingen van de WHO voor deze bronnen hier niet besproken.

De WHO volgt in de nieuwe guidelines een andere aanpak voor de onderbouwing van de advieswaarden dan voorheen. In plaats van een waarde waaronder geen gezondheidseffecten zijn te verwachten, geeft de WHO nu een advieswaarde gebaseerd op een bepaald percentage ernstige hinder en ernstige slaapverstoring, namelijk: 10% ernstige hinder en 3% ernstige slaapverstoring. De WHO maakt hierbij gebruik van de nieuwe blootstelling-effect relaties voor de verschillende bronnen, gepresenteerd in de reviews van Guski et al. (hinder) en Basner & McGuire (slaapverstoring). Zie onderstaande tabel  voor de advieswaarden.

Voor de nachtelijke blootstelling aan vliegverkeer gaat de WHO uit van 11% ernstige slaapverstoring. De WHO geeft aan dat de betrouwbaarheid van het voorspellen van ernstige slaapverstoring bij geluidsniveaus onder de 40 dB decibel (decibel) Lnight te laag is om een betrouwbare advieswaarde af te leiden. Bovendien stelt de WHO het volgende: ‘lower levels would probably require a ban on night or early morning flights altogether, which is not feasible in many situations, given that the general population tends to value the convenience of air travel’.

Tabel: Environmental Noise Guidelines WHO (2018)

Bron

Jaargemiddelde blootstelling

Onderbouwing

Nachtelijke blootstelling

Onderbouwing

Wegverkeer

53 dB Lden

10% ernstige hinder bij 53,3 dB Lden

45 dB Lnight

3% ernstige slaapverstoring bij 45,4 dB Lnight

Railverkeer

54 dB Lden

10% ernstige hinder bij 53,7 dB Lden

44 dB Lnight

3% ernstige slaapverstoring bij 43,7 dB Lnight

Vliegverkeer

45 dB Lden

10% ernstige hinder bij 45,4 dB Lden

40 dB Lnight

11% ernstige slaapverstoring bij 40 dB Lnight

 • Basner M., McGuire S. (2018). WHO World Health Organization (World Health Organization) Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Effects on Sleep. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, 15, 519.
 • Guski R., Schreckenberg D., Schuemer R. (2017). WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Annoyance. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017, 14, 1539.
 • WHO (2018). Environmental Noise Guidelines for the European Region. WHO, Kopenhagen.