In dit onderdeel zijn de theoretische achtergronden over geluid terug te vinden. Er wordt ingegaan op de bronnen van geluid, de blootstellingmaten en het vaststellen van de geluidsbelasting. Daarnaast bevat dit onderdeel de wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot omgevingsgeluid.