Op deze pagina treft u informatiemateriaal van zusterorganisaties, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst'en, patiëntenverenigingen en stichtingen aan. Het RIVM is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze pagina's

Informatie voor publiek

 • Thuisarts Op thuisarts, een website van het Nederlands Huisartsen Genootschap, treft u verschillende informatiefilms over hepatitis aan.
 • Nederlandse Leverpatiënten Vereniging Op het youtubekanaal van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging treft u diverse informatiefilms aan over hepatitis en andere leveraandoeningen.
 • Protect yourself from hepatitis B Een documentaire over het leven met HCV hepatitis C virus, ontwikkeld door de Euopean Liver Patients’Association (engels ondertiteld).

Informatie voor professionals

 • Stappenplan LCI De Verpleegkundige Stappenplannen Infectieziektebestrijding zijn een aanvulling op de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding-richtlijnen en geven een gestructureerd overzicht van het handelen van een afdeling Infectieziektebestrijding bij een melding van een specifiek ziektegeval.
 • GGZ Academy De module is ontwikkeld voor medewerkers in GGZ geestelijke gezondheidszorg-instellingen die in de dagelijkse praktijk werken met cliënten met een verhoogd risico op infectieziekten door middelengebruik of verslaving.
 • Hepatitisinfo learning  E-learningmodules ontwikkeld door de Stichting Hepatitis Informatie.
 • BIBEP BIBHEP-kaart voor huisartsen (casefinding en verwijzing)
 • Herkenning en opsporing van hepatitis B&C in de huisartspraktijk Medtalk
 • Toolkit Trimbos Een toolkit van het Trimbos Instituut
 • Migrantentool Met behulp van deze tool kun je per GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst-regio inzicht krijgen in het aantal geregistreerde migranten met hepatitis B of C
 • Handreiking van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding
 • NHG Nederlands Huisartsen Genootschap
 • NVHB Nederlandse Vereniging van HIV humaan immunodeficientievirus Behandelaren
 • LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding
 • HBV Richtsnoer

Hier vindt u de formulier voor de vergunningsaanvraag in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO Wet op het bevolkingsonderzoek).  Het ingevulde formulier kunt u sturen naar: bevolkingsonderzoek@minvws.nl met een cc naar mg.kleefkens@minvws.nl.
In de toelichting leest u de instructie voor het invullen van het formulier. Heeft u vragen of hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met Anouk Urbanus via lci@rivm.nl.