Elk jaar krijgen ruim 270.000 mensen een longontsteking. Vooral voor kwetsbare groepen mensen, zoals ouderen, chronisch zieken of hele jonge kinderen is longontste­king gevaarlijk.

Wat is een longontsteking?

Longontsteking (pneumonie) is een ziekte aan de lage luchtwegen die vooral in de winter voorkomt. De longblaasjes en het weefsel daaromheen zijn ontstoken.

Welke zijn de klachten bij een longontsteking?

Klachten die vaak voorkomen bij een longontsteking zijn koorts, hoesten en/of benauwdheid.

Bekijk de video over longontsteking

Longontsteking

In deze animatie wordt kort uitgelegd wat longontsteking is, hoe dat wordt veroorzaakt en welke klachten daarbij horen.

Hoe krijg je een longontsteking?

Een longontsteking kan ontstaan door virussen of bacte­riën. Meestal wordt een longontsteking veroorzaakt door een pneumokokkenbacterie. Ook een griepvirus (influenzavirus) of het nieuwe coronavirus kunnen een longontsteking veroorzaken. Het is niet altijd duidelijk waardoor de longontsteking is veroorzaakt.

Meer weten over de virussen en bacteriën die een longontsteking kunnen veroorzaken? Zie:

Naast griep, pneumokokken en het nieuwe coronavirus zijn er nog andere bacteriën en virussen die een longontsteking kunnen veroorzaken zoals: Adenovirus, Haemophilus influenzae type b, Influenza type A(H7N9), Legionella, MERS-coronavirus, Mycoplasma pneumoniae, Psittacose, Q-koorts, RS Virus, SARS, Tuberculose, Vogelgriep

Behandeling bij een longontsteking

Als de longontsteking door een bacterie wordt veroorzaakt, kan dat behandeld worden met antibiotica. Omdat niet altijd duidelijk is waardoor de longontsteking wordt veroorzaakt krijgt u meestal voor de zekerheid antibiotica.

Hoe kun je een longontsteking voorkomen?

Kwetsbare groepen krijgen tegen griep en/of pneumokokken een vaccinatie aangeboden. 

Naast vaccinatie is goede algemene hygiëne belangrijk. Was regelmatig je handen. Als je moet hoesten of niezen, doe dat in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. Meer informatie over hygiëne.

Onderzoek naar longontsteking

In samenwerking met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en NIVEL houdt het RIVM bij hoe vaak en waar een longontsteking voorkomt.

Tijdelijk aanvullend onderzoek naar oorzaak longontstekingen in Nederland

Sinds augustus 2023 komen er geleidelijk aan meer patiënten met longontsteking bij de huisarts dan in eerdere jaren. Vooral de stijging van longontstekingen bij kinderen in de leeftijd van 5-14 jaar valt op. De stijging was niet eerder zo groot. Om beter zicht te krijgen op de oorzaak van de longontstekingen gaat het Nivel huisartsen vragen extra keel- en neusmonsters op te sturen naar het RIVM.