Het RIVM voert verschillende monitors en onderzoeken uit gericht op de mentale gezondheid van jongeren en studenten.

 

  • Rapport ‘Harder Better Faster Stronger?’ (2023) Verdiepend onderzoek van Trimbos-instituut, RIVM en ECIO waarin is nagegaan wat prestatiedruk en stress precies inhouden en wat de onderlinge wisselwerking is en welke studenten meer risico lopen.
  • Website Gezondheidsmonitors  geeft inzicht in de gezondheid en gezondheidsbeleving van jeugd (2023) en jongvolwassenen (2022) uitgevoerd door RIVM, GGD GHOR Nederland en GGD'en.