Het RIVM deed onderzoek naar de gevolgen van de coronapandemie voor werkenden. Dit onderzoek richtte zich op de effecten op de mentale gezondheid van zorgverleners en mantelzorgers.

Sinds maart 2020 onderzoekt de gedragsunit van het RIVM onder andere de gevolgen van de corona-epidemie voor het welbevinden van mensen, dus voor de mentale, fysieke en sociale gezondheid.

Samen met Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) onderzocht RIVM de mentale gezondheid van mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-studenten in coronatijd.

Het Netwerk GOR doet onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 op de gezondheid en het ervaren geluk.