Het RIVM en Trimbos-instituut maken in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de Monitor mentale gezondheid. Aanleiding voor deze Monitor is de landelijke Aanpak Mentale gezondheid: van ons allemaal. Deze aanpak richt zich op het verbeteren van de mentale gezondheid. Het ministerie van VWS wil de informatie uit de Monitor gebruiken om te zien hoe de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking zich ontwikkelt. De Monitor mentale gezondheid loopt vooralsnog van 2023 tot en met 2025.

Overzicht actuele cijfers

Op deze webpagina’s geven we een overzicht van de actuele beschikbare cijfers over mentale gezondheid. Zodra er nieuwe cijfers zijn, voegen we deze toe. De cijfers over mentale gezondheid zijn onderverdeeld in 3 thema’s: het mentale welbevinden, mentale problemen en psychische aandoeningen. Naast de algemene bevolking zijn er pagina’s met cijfers voor specifieke deelpopulaties: kinderen, adolescenten, jongvolwassenen, volwassenen, ouderen, studenten, en werkenden. De cijfers worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, en opleidingsniveau. Als dat kan, worden de cijfers per regio of gemeente gegeven. Naast de cijfers over mentale gezondheid, gaat deze website ook cijfers bieden over determinanten van mentale gezondheid (zowel risico- als beschermende factoren) en de gevolgen van mentale ongezondheid (zoals ziektelast en zorggebruik).  

Landelijk rapport Monitor mentale gezondheid

Naast de actuele cijfers bestaat de Monitor uit een rapport met een complete landelijke analyse en duiding van de informatie over mentale gezondheid voor beleid. We verwachten dat we dit rapport eind 2025 publiceren. Hierin worden alle beschikbare landelijke cijfers van de monitor in samenhang geanalyseerd en samengevat. Ook worden voor deze landelijke rapportage de verbanden geanalyseerd tussen determinanten en mentale gezondheid. De resultaten worden met belanghebbenden besproken. 

Voorstudies Monitor mentale gezondheid

 

Publicaties Monitor mentale gezondheid

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de Monitor Mentale Gezondheid? Neem dan contact met ons op via monitormentalegezondheid@rivm.nl of monitormentalegezondheid@trimbos.nl