De onderwerpen in de Monitor mentale gezondheid zijn geordend volgens een conceptueel model dat speciaal voor deze Monitor ontwikkeld is (zie Figuur 1). Dit model maakt inzichtelijk op welke onderwerpen de Monitor zich richt, en hoe de verschillende onderwerpen zich tot elkaar verhouden. Het model is opgesteld via een inventarisatie van determinanten en internationale conceptuele modellen, en via het raadplegen van experts. 

De ordening van de verschillende onderwerpen in het conceptueel model helpt bij het duiden van de informatie die voortkomt uit deze monitor en bij het geven van betekenis hieraan voor het beleid. Op welke manier het conceptueel model in de Monitor mentale gezondheid invulling krijgt via concrete indicatoren, verschilt per (deel)populatie omdat er uitgegaan wordt van beschikbare gegevens in al bestaande databronnen. 

Hieronder vindt u het conceptueel model voor de Monitor mentale gezondheid.

Conceptueel model Monitor mentale gezondheid

 

INDIVIDUELE FACTOREN

DEMOGRAFISCH SOCIAALECONOMISCH LEVENSGEBEURTENISSEN          LEEFSTIJL GEZONDHEID ALGEMEEN
 • Etniciteit
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Burgerlijke staat
 • Bestaanszekerheid
 • Meedoen in de samenleving
 • Opleidingsniveau
 • Arbeidspositie
 • Traumatische ervaringen
 • Slapen
 • Sociale mediagebruik
 • Lichamelijke activiteit
 • Alcoholgebruik
 • Cannabisgebruik
 • Roken
 • Ervaren gezondheid
 • Kwaliteit van leven

OMGEVINGSFACTOREN

GEZIN WOON- EN LEEFOMGEVING ONDERWIJSOMGEVING WERKOMGEVING SAMENLEVING
 • Opvoedklimaat in gezin
 • Thuissituatie
 • Sociale leefomgeving
 • Veiligheid woonomgeving
 • Fysieke woonomgeving
 • Sociale omgeving op school
 • Belasting door school of studie
 • Sociale omgeving op werk
 • Belasting door arbeid
 • Normen en waarden samenleving
 • Complexiteit maatschappij
 • Huisvestingsbeleid
 • Stelsel sociale zekerheid
 • Onderwijsstelsel

MENTALE GEZONDHEID

MENTAAL WELBEVINDEN MENTALE PROBLEMEN PSYCHISCHE AANDOENINGEN 
 • Mentaal welbevinden
 • Positieve mentale gezondheid
 • Levenstevredenheid
 • Gevoel van controle
 • Self-efficacy
 • Sociale steun
 • Veerkracht
 • Weerbaarheid
 • Mentale problemen
 • Psychische klachten
 • Hoog risico op angststoornis of depressie
 • Beperking door emotionele problemen
 • Burn-outklachten
 • Eenzaamheid
 • Angststoornis
 • Stemmingsstoornis
 • Enige psychische aandoening
 • Twee of meer psychische aandoeningen

GEVOLGEN MENTALE ONGEZONDHEID

ZORG UITVAL, ZIEKTELAST EN STERFTE
 • Zorggebruik vanwege psychische problemen en aandoeningen
 • Toegankelijkheid specialistische geestelijke gezondheidszorg
 • Zorguitgaven psychische problemen en aandoeningen
 • Uitval school of werk vanwege psychische problemen
 • Ziektelast psychische aandoeningen
 • Sterfte zelfdoding en psychische aandoeningen

Figuur 1. Het conceptueel model voor de Monitor mentale gezondheid. De determinanten (individuele en omgevingsfactoren) in de kernset en aanvullende sets indicatoren zijn vetgedrukt. Onderwerpen die niet opgenomen zijn in de Monitor mentale gezondheid (op basis van expertraadpleging) zijn cursief gedrukt.