Samen met het Trimbos-instituut en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland heeft het RIVM een verkenning uitgevoerd naar het bevorderen van mentaal welbevinden en het voorkomen van psychische aandoeningen. Dit is input voor een landelijke aanpak Mentale gezondheid.