Bijna alle databronnen voor de indicatoren en determinanten van mentale gezondheid zijn gebaseerd op vragenlijstonderzoeken (zie tabel 3); alleen bij NEMESIS wordt data alleen verzameld via mondelinge interviews. Dit betekent dat kwetsbare mensen, zoals mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden, hier mogelijk ondervertegenwoordigd zijn. Om goed zicht te krijgen op deze groepen, is aanvullend onderzoek nodig. De databronnen voor de gevolgen van mentale ongezondheid zijn meestal afkomstig uit registraties.

 

Tabel 3. Gebruikte databronnen. Bij bronnen die cursief zijn afgedrukt is het niet zeker of metingen zullen plaatsvinden na 2025 (opgezet in het kader van de COVID-19-pandemie).

 

Bron

Volledige naam

Bronhouder

Studiepopulatie

Meetfrequentie,  meest recente meting

Geografische dekking

GE

Gezondheidsenquête

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Algemene bevolking 12+ jaar

Jaarlijks, 2021

Landelijk

Provincies

GM Jeugd

Gezondheidsmonitor Jeugd

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), RIVM

Leerlingen klas 2 en 4 VO

Per 4 jaar, 2021 (tot en met 2025 per 2 jaar) 

Landelijk

GGD-regio

Gemeenten (deels)

GM JV

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

GGD, RIVM

Algemene bevolking 16 t/m 25 jaar

2022 en 2024

Landelijk

GGD-regio

GM V&O

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

CBS, GGD, RIVM

Algemene bevolking 18+ jaar

Per 4 jaar, 2020 (tot en met 2025 per 2 jaar) 

Landelijk

GGD-regio

Gemeenten

HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-BOa

Health Behaviour in School-aged Children Basis Onderwijs

Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)

Leerlingen groep 8 BO

Per 4 jaar, 2021

Landelijk

HBSC-VOa

Health Behaviour in School-aged Children Voortgezet Onderwijs

Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP

Leerlingen klas 1 t/m 6 VO

Per 4 jaar, 2021

Landelijk

MBO middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-HBO hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs)

MBO-HBO monitor middelengebruik

Trimbos-instituut

Studenten MBO-HBO 16 t/m 18 jaar

Per 2 jaar, 2021

Landelijk

MMMS

Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

Trimbos-instituut, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, RIVM

Studenten HBO-WO Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs) 16+ jaar

Per 2 jaar, 2023

Landelijk, Gemeenten (aantal studentensteden)

NEA

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

TNO

Werknemers 15-75 jaar

Jaarlijks, 2021

Landelijk

NEMESIS

Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study

Trimbos-instituut

Algemene bevolking 18 t/m 75 jaar

Per cohort, 2019-2021 (3e cohort)

Landelijk

Peil-BOa

Peilstationsonderzoek Scholieren Basis Onderwijs

Trimbos-instituut

Leerlingen groep 7 en 8 BO

Per 4 jaar, 2021

Landelijk

Peil-VOa

Peilstationsonderzoek Scholieren Voortgezet Onderwijs

Trimbos-instituut

Leerlingen klas 1 t/m 6 VO

Per 4 jaar, 2019

Landelijk

SSW

Sociale Samenhang en Welzijn

CBS

Algemene bevolking 15+ jaar

Jaarlijks, 2021

Landelijk

ZEA

Zelfstandigen Enquête Arbeid

TNO

Zelfstandig werkenden 15+ jaar

Per 2 jaar, 2021

Landelijk

a. HBSC-VO en Peil-VO gebruiken dezelfde methodiek en hanteren dezelfde vragensets voor de belangrijkste kerncijfers. Ze wisselen elkaar om de twee jaar af, zodat de cijfers elke twee jaar beschikbaar zijn.