Het RIVM ondersteunt sinds 2021 gemeenten bij het volgen van de lokale ontwikkelingen binnen Kansrijke Start. Het delen van goede voorbeelden en leren van elkaar staat daarbij centraal. Met 11 gemeenten bespreken we regelmatig welke ondersteuning er nodig is. Ook werken we in themabijeenkomsten onderwerpen verder uit.

Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start

De Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start is een dashboard met gegevens van verschillende indicatoren. Mogelijke vragen die beantwoord kunnen worden met behulp van dit dashboard: 

  • Hoeveel mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd hebben te maken met psychische problemen in onze gemeente? 
  • Hoeveel zwangeren of gezinnen in een zeer kwetsbare situatie zijn er in onze regio?  
  • Hoeveel kinderen zijn te vroeg geboren en/of hebben een te laag geboortegewicht in het werkgebied van onze GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)
  • Hoeveel zwangeren of gezinnen met problematische schulden zijn er in onze gemeente?

Voor meer info over de indicatorenset:

 

Themabijeenkomst 28 mei 2024

Op 28 mei  (13.00– 14.15 u) organiseert het RIVM een online themasessie: “Van lokale naar regionale monitoring Kansrijke Start”.

In de bijeenkomst wordt ingegaan op wat GALA en IZA betekenen voor monitoring Kansrijke Start. Lokale coalities monitoren steeds vaker Kansrijke Start, zoals de voortgang van activiteiten. GALA en IZA vragen meer regionale afstemming. Wat betekent dit voor monitoring? Projectleiders van twee regio’s delen hoe zij dit aanpakken.  

De bijeenkomst is bedoeld ter inspiratie voor projectleiders van coalities, beleidsmedewerkers, partners en onderzoekers die betrokken zijn bij lokale monitoring Kansrijke Start of de inrichting ervan.  

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

Inschrijven kan via dit formulier

Voor meer informatie: neem contact op met Inge Boesveld: kansrijkestart@rivm.nl.

Eerdere bijeenkomsten

Het RIVM heeft sinds 2021 online bijeenkomsten georganiseerd met onderwerpen die van belang zijn bij het monitoren van Kansrijke Start op lokaal niveau. Opnames van deze webinars zijn terug te kijken op de website van Pharos. De opnames zijn bedoeld voor projectleiders van lokale coalities, beleidsmedewerkers, partners en onderzoekers, die betrokken zijn bij het lokaal volgen van Kansrijke Start of de inrichting ervan. Informatie over deze bijeenkomsten staan hieronder per onderwerp vermeld.

In dit webinar presenteren we de resultaten van recente onderzoeken die van belang zijn bij lokale monitoring: het identificeren van kwetsbaarheid op basis van landelijk beschikbare data en de relatie tussen kwetsbaarheid en zorggebruik en zorgkosten. Ook vertellen een projectleider van lokale coalities en een onderzoeker hoe zij gegevens van Regiobeeld/Kansrijke Start in de praktijk gebruiken. De opname van de webinar is hier terug te kijken.

Samen met experts uit praktijk, wetenschap en beleid stelde het RIVM in van 2021 een indicatorenset vast voor de Lokale Monitor Kansrijke Start. De gegevens hiervan zijn voor alle gemeenten beschikbaar op de RIVM-website Regiobeeld.nl. Deze gegevens geeft lokale coalities Kansrijke Start meer inzicht in de lokale uitvoering van Kansrijke Start en de gezondheid van (aanstaande) ouders en kinderen in de gemeente of regio. De inzichten kunnen gebruikt worden om met beleidsmakers, bestuurders en zorgverleners te bespreken wat er binnen de lokale coalitie speelt, en in hoeverre het programma zich in de gewenste richting ontwikkelt. Op deze manier kan het de lokale activiteiten van Kansrijke Start vormgeven.

In dit webinar bespreken we manieren om de gegevens uit monitoring te gebruiken. Lokale coalities die ervaring hebben met het bespreken van gegevens van indicatoren, vertellen hoe ze dit hebben aangepakt. Bekijk ook de presentatie van de bijeenkomst.

Wilt u weten of u lokale aanpak van Kansrijke Start werkt? Wilt u resultaten zichtbaar maken? Leren van samenwerking? Vaak kunt u dan vele kanten op. Hoe geeft u focus aan? In dit webinar bespreken we manieren om dit vorm te geven. Inspirerend en praktisch, zodat u er mee aan de slag kunt. We nemen u mee in de eerste stappen M&E en een overzicht van verschillende methoden en voorbeelden uit andere gemeenten.

Tijdens dit webinar nemen we u mee in de mogelijkheden om zwangeren en gezinnen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid in kaart te brengen voor uw gemeente (of regio of wijk). De bijeenkomst geeft u inzicht in de laatste stand van zaken. We presenteren het dashboard op de RIVM-website Regiobeeld.nl met indicatoren voor de lokale monitoring, waar elke gemeente (maar ook Verloskundige Samenwerkingsverbanden) data over kwetsbaarheid kunnen vinden. Daarnaast delen we ook inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Dit webinar geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden om (het proces naar) samenwerking tussen bijvoorbeeld professionals uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg, te monitoren. Ook gaan we in gesprek met 2 lokale coalities die ervaring hebben met het volgen/evalueren van de samenwerking.
De bijeenkomst is verzorgd door het RIVM samen met Pharos en een aantal coalities.

In dit webinar presenteren we voorbeelden van participatief actiegericht onderzoek en inzet van ervaringsdeskundigen bij lokale monitoring. Zowel onderzoekers, projectleiders van lokale coalities en ervaringsdeskundigen die hier ervaring mee hebben nemen u mee in hoe ze dit hebben aangepakt of hoe ze dit aan het inrichten zijn.

In dit webinar presenteren we verschillende voorbeelden van het volgen van de invoering van interventies. Onderzoekers en projectleiders van lokale coalities die hier ervaring mee hebben, vertellen u hoe ze dit hebben aangepakt of hoe ze dit gaan inrichten. 

Op de hoogte blijven?

Wilt  u op de hoogte gehouden worden van actualiteiten en bijeenkomsten van de Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start? Geef u op voor onze mailinglijst.

Contact

Heeft u vragen over de Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start? Stuur een mail naar kansrijkestart@rivm.nl.

Publicaties