Het RIVM volgt de invoering van het actieprogramma Kansrijke Start op basis van een speciaal hiervoor ontwikkelde set van indicatoren. Tijdens de looptijd van dit programma worden de cijfers van de indicatoren elk jaar geactualiseerd en gerapporteerd.

Inzicht in invoering en ervaringen actieprogramma Kansrijke Start

Een aantal van deze indicatoren komen uit de DIAPER dataset. Daarnaast organiseert het RIVM regelmatig focusgroepen met onder andere gemeenten, zorg-, welzijn- en uitvoeringsorganisaties, en onderzoeks- en kennisinstituten. Ook interviewen we (aanstaande) ouders en ervaringsdeskundigen. Hiermee krijgen we nog meer inzicht in de invoering en ervaringen met het actieprogramma.

Publicaties

Meer informatie:

Steeds meer gemeenten bieden activiteiten aan om kinderen een kansrijke start te geven.

Contact

Heeft u vragen over de Landelijke Monitor Kansrijke Start? Stuur een mail naar kansrijkestart@rivm.nl.

Kansrijke Start, baby met meetlatje