Sinds 2015 monitort het RIVM de integrale bekostiging van de geboortezorg, in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Integrale bekostiging is een andere manier van betalen van zorgaanbieders. De afgelopen jaren werden veel maatregelen genomen om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. De zogeheten integrale bekostiging kan hierbij helpen. Door deze nieuwe manier van bekostigen worden zorgaanbieders geprikkeld om meer te gaan samenwerken en de zorg anders te organiseren.

Doel van monitor

Het doel van de monitor ‘Passende bekostiging van de geboortezorg’ is om inzicht te geven in:

  • De ervaringen van direct betrokkenen met de ontwikkeling van integrale geboortezorgorganisaties en integrale bekostiging.
  • De effecten van integrale bekostiging op gezondheidsuitkomsten, zorggebruik en zorguitgaven.

Voor deze monitor wordt gebruikgemaakt van de DIAPER-dataset.

Toelichting integrale bekostiging

Per 1 januari 2017 maakte het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) integrale bekostiging van de geboortezorg als experiment mogelijk. Integrale bekostiging kan, omdat het de samenwerking stimuleert, bijdragen aan kwalitatief goede en veilige zorg waarbij de zwangere centraal staat.

Bij de traditionele bekostiging ontvangen zorgaanbieders ieder afzonderlijk een vergoeding voor de geleverde zorg. Onder integrale bekostiging worden voor 1 tarief verschillende zorgactiviteiten rondom zwangerschap, bevalling en kraamzorg uitgevoerd door verschillende zorgaanbieders. In 2022 besloot de minister om het experiment vanaf 1 januari 2023 op te nemen in de reguliere bekostiging. Daarnaast gaat de huidige, monodisciplinaire bekostiging door. Regio’s kunnen zelf kiezen welke bekostigingsvorm zij willen gebruiken.

Integrale geboortezorgorganisaties

Om integrale bekostigingscontracten af te sluiten, komen zorgaanbieders samen binnen integrale geboortezorgorganisaties (igo’s), een nieuwe juridische entiteit. De igo sluit een contract met zorgverzekeraars over de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode.

In 2017 zijn in 6 regio’s integrale bekostigingscontracten gesloten, namelijk in Beverwijk (IJmond Geboortezorg), Breda (Annature), Dirksland (Zuid aan Zee), Helmond (JijWij), Hoorn (Geboortehart) en Roosendaal-Bergen op Zoom (Qocon). In 2019 kwamen daar Deventer (Geboortezorg Salland) en Den Haag (het Haga Juliana Geboortecentrum) bij. Ook in 2021, is er een nieuwe igo bijgekomen, namelijk in het Gooi (Geboorteteam het Gooi). In 2022 is de igo in Den Haag weer gestopt met integrale bekostiging.

Passende bekostiging geboortezorg, ouders in kinderkamer met spaarpot

Contact

Heeft u vragen over de Monitor passende bekostiging van de geboortezorg? Stuur een mail naar bekostiginggeboortezorg@rivm.nl.