DIAPER (Data-InfrAstructure for ParEnts and ChildRen) is een data-infrastructuur met gegevens van verschillende bronnen (Vektis en Perined) en bestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)). Deze gegevens zijn gekoppeld binnen een beveiligde omgeving van het CBS.

Het RIVM gebruikt DIAPER voor verschillende onderzoeken. Denk aan de Monitor Kansrijke Start 2019 en 2020, de monitor Integrale bekostiging van de geboortezorg en de Monitor onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Per onderzoeksproject wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van de data aan de dataleveranciers. Afhankelijk van de onderzoeksvraag binnen het project wordt een passend onderzoeksbestand samengesteld. Dit onderzoeksbestand heeft precies genoeg gegevens (niet te veel en niet te weinig) om de vraag mee te beantwoorden. DIAPER is hiermee anders dan een standaard onderzoeksbestand. De infrastructuur verandert mee met de databehoefte van het project. 

DIAPER is geschikt voor onderzoek rondom geboortezorg, zwangerschap en bevalling, en de eerste jaren van het leven. In DIAPER staan declaratiegegevens van zorgverzekeraars over zwangerschap, bevalling en kraamperiode (Vektis), gegevens over de kwaliteit van zorg en gezondheidsuitkomsten van zwangere vrouwen en pasgeborenen (Perined). Ook is er achtergrondinformatie (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) te vinden van moeder, vader en kind. Denk aan leeftijd, etniciteit, huishoudinkomen, schulden, gezinssamenstelling, opleidingsniveau en afstand tot dichtstbijzijnde zorgverleners.
 
Speciaal voor DIAPER hebben Vektis en Perined de gegevens geüpload naar het CBS. Daarna heeft het CBS de persoonsgegevens gepseudonimiseerd (vervangen door een anonieme code) met een Random Identification Number (RIN). Via het RIN worden de gegevens gekoppeld met andere microdatabestanden binnen de beveiligde Remote Access-omgeving van het CBS. Daarna konden onderzoekers van het RIVM de gegevens gebruiken.

 

Overzicht van de verschillende databronnen binnen DIAPER

Figuur 1: Overzicht van de verschillende databronnen binnen DIAPER

Codeboek gebruiken

In het codeboek DIAPER is in detail beschreven welke databestanden en variabelen er binnen DIAPER zijn. En over welke tijdsperiodes en op welk niveau. Het codeboek is een goed vertrekpunt om de mogelijkheden voor nieuw onderzoek of informatievoorziening te verkennen. Daarnaast is het een handig naslagwerk bij het werken met de data.

Het codeboek wordt elk halfjaar bijgewerkt met informatie over nieuwe of aangepaste gegevens.

Contact

Wilt u meer weten over DIAPER? Stuur een mail naar diaper@rivm.nl