In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) volgt het RIVM sinds 2019 de invoering van het actieprogramma Kansrijke Start. Deze monitor heeft als doel inzicht te geven in hoeverre activiteiten zijn ingezet en hoe de gezondheid van jonge kinderen zich ontwikkelt. Ook ondersteunt het RIVM gemeenten bij het volgen van het volgen van de lokale ontwikkelingen.

De meeste kinderen in Nederland maken een goede start in het leven en groeien gezond op in een veilige en beschermde omgeving. Maar er zijn ook kinderen met een minder goede start. Dat kan hun hele leven lang gevolgen hebben voor zowel hun lichamelijke als mentale gezondheid en ontwikkeling. Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven, met name kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. Een centraal gecoördineerde integrale aanpak van preventie is nodig om problemen voor een goede start te beperken of weg te nemen.

Landelijke Monitor Kansrijke Start
Kansrijke start, baby wordt gewogen

Landelijke Monitor Kansrijke Start

Gegevens over voortgang activiteiten Kansrijke Start en ontwikkeling gezondheid jonge kinderen.

Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start
Kansrijke start, kindje op strand

Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start

Activiteiten bij ondersteuning gemeenten bij inrichting lokale monitoring Kansrijke Start.