Het RIVM volgt, in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), ontwikkelingen rondom onbedoelde zwangerschappen. Dit doen we met cijferoverzichten en verdiepend (kwalitatief) onderzoek.

Een onbedoelde zwangerschap is een zwangerschap die ongepland en/of ongewenst is. Een onbedoelde zwangerschap kan bij vrouwen van verschillende leeftijden voorkomen en een ingrijpende en emotionele gebeurtenis zijn. Met de Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap 2023-2025 zet het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zich daarom in om onbedoelde zwangerschappen te voorkómen. Deze aanpak bouwt voort op het Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen.

Deze aanpak bestaat uit 4 pijlers:

  1. voorkómen van een onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap;
  2. informatie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap;
  3. zorg en ondersteuning voor (aanstaande) ouders (via Kansrijke Start); 
  4. onderzoek en monitoring.

Monitor onbedoelde zwangerschappen

De Monitor onbedoelde zwangerschappen valt onder de laatste pijler: onderzoek en monitoring. Sinds de start van de monitor in 2020 heeft het RIVM verschillende rapporten uitgebracht.

Wilt u meer weten over de onderzoeksmethoden van de cijferoverzichten en het verdiepende onderzoek? Bekijk deze webpagina.

Contact

Wilt u meer weten over de Monitor onbedoelde zwangerschappen? Stuur een mail naar collectievepreventie@rivm.nl.