Het RIVM volgt, in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), ontwikkelingen rondom onbedoelde zwangerschappen. Dit doen we met cijferoverzichten en verdiepend kwalitatief onderzoek.

Wat is een onbedoelde zwangerschap

Een onbedoelde zwangerschap is een zwangerschap die ongepland en/of ongewenst is. Een onbedoelde zwangerschap kan bij vrouwen van verschillende leeftijden voorkomen en kan een ingrijpende en emotionele gebeurtenis zijn. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zet zich daarom in om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen met de 'Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap 2023-2025'.

Deze aanpak bestaat uit 4 pijlers:

  • voorkomen van een onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap;
  • informatie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap;
  • zorg en ondersteuning voor (aanstaande) ouders (via Kansrijke Start);
  • onderzoek en monitoring.

Symposium Onbedoelde Zwangerschappen

Op 26 september 2023 organiseerde het RIVM samen met het KOOZ leernetwerk een Symposium Onbedoelde Zwangerschappen. Een korte sfeerimpressie en samenvatting van deze geslaagde middag is te vinden op de website van Leernetwerk Kooz.

Monitor onbedoelde zwangerschap

De Monitor onbedoelde zwangerschappen valt onder de laatste pijler: onderzoek en monitoring.

De Monitor is gestart in 2020 en viel tot en met 2022 onder het toen lopende zevenpuntenplan. Er zijn verschillende rapportages uitgebracht. In 2020 ging het om een cijferoverzicht, op basis van een nieuw ontwikkelde indicatorenset. Dit cijferoverzicht kreeg elk jaar een update: in 2021 en 2022. Daarnaast is er in 2021 een verdiepend kwalitatief onderzoek gedaan naar besluitvorming bij onbedoelde zwangerschappen. En in 2022 naar de ervaringen met de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit op het voortgezet onderwijs.

Samenvoegen monitors

Een onderdeel van de 'Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschappen 2023-2025' is het samenvoegen van de Monitor onbedoelde zwangerschappen met de Monitor Kansrijke Start. Dit wordt in 2023 verder uitgewerkt. 

Onbedoelde zwangerschappen

Publicaties

Contact

Wilt u meer weten over de Monitor onbedoelde zwangerschappen? Stuur een mail naar collectievepreventie@rivm.nl.