Bij incidenten kunnen mens en milieu worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van dergelijke incidenten zijn grote branden, (transport)ongevallen, lekkages of aanslagen met chemische, radiologische of biologische stoffen. Het RIVM kan overheden en hulporganisaties ondersteunen. Voor incidenten in Nederland bestaat de Milieu Ongevallen Dienst (MOD Milieu Ongevallen Dienst (Milieu Ongevallen Dienst)) en de Ongevalsorganisatie straling (OOS), voor incidenten in het buitenland de Environmental Assessment Unit (EAU). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is opdrachtgever voor de MOD en EAU.

Milieuongevallendienst (MOD Milieu Ongevallen Dienst (Milieu Ongevallen Dienst))

De Milieuongevallendienst (MOD) kan bij een incident met chemische of biologische stoffen gealarmeerd worden. De MOD ondersteunt de brandweer en lokale hulpverleners door het maken van risicoschattingen van de effecten op de gezondheid en het milieu. Dit wordt gedaan door het meten van gevaarlijke stoffen in lucht, bodem en water en het doen van verspreidingsberekeningen. De MOD beschikt over geavanceerde meetapparatuur waarmee ter plekke metingen kunnen worden gedaan. Ook is een team van deskundigen beschikbaar op het gebied van monstername, metingen en analyses, verspreidingsberekeningen en toxicologie. De expertise van de MOD is 24 uur per dag beschikbaar.

Crisis Expert Team Milieu en Drinkwater (CET Crisis Expert Team (Crisis Expert Team)-MD)

Bij complexe incidenten in Nederland op het gebied van milieu en drinkwater werkt het RIVM samen met andere kennisinstituten, die  gespecialiseerde kennis en deskundigheid in huis hebben over gevaarlijke stoffen en hun effecten op de volksgezondheid, het milieu, de landbouw en de voedselketen. De netwerkstructuur van het CET-MD bundelt die specifieke deskundigheid samen in één advies. Tegenstrijdige adviezen worden hierdoor voorkomen. Dankzij de snelle en samenhangende advisering kunnen de juiste maatregelen worden genomen ter bescherming van mens en milieu.

De rijksoverheid, veiligheidsregio’s, gemeenten en drinkwaterbedrijven kunnen een beroep doen op de kennis en expertise van het CET-MD, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Met één telefoontje kan de gebundelde expertise van de 10 in het CET-MD deelnemende organisaties worden ingeroepen.

Environmental Assessment Unit

De Environmental Assessment Unit kan worden ingezet in gebieden buiten Nederland waar een natuur- of milieuramp heeft plaatsgevonden en waar behoefte is aan specialistisch advies over de gevolgen voor gezondheid en milieu. Het concept voor de Environmental Assessment Unit is gebaseerd op de Nederlandse MOD, maar is toegesneden op een zelfstandige inzet onder mogelijk zware omstandigheden. Voor aanvullende kennis en ondersteuning vanuit Nederland kan het CET-MD worden ingezet. De Environmental Assessment Unit is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Contact

Hulpverleningsinstanties kunnen een beroep doen op ondersteuning door de Milieuongevallendienst van het RIVM door te bellen met het nummer 088 689  7542

Het CET-MD is te bereiken op het nummer van het loket CET op 088-797 7000.