Het Europees restrictievoorstel richt zich op gebruik van PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) (onder REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)-wetgeving) in het algemeen. Daarnaast kan ook  het gebruik van PFAS binnen specifieke kaders ingeperkt worden. Per 1 juli 2022 mogen vier PFAS niet meer gebruikt worden in papier en karton waarmee voedsel in contact kan komen.

Nederland verwijdert in de wetgeving deze vier PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) van de lijst stoffen die gebruikt mogen worden voor de productie van papier en karton voor de Nederlandse markt.

Deze 4 PFAS verbindingen mogen niet meer gebruikt worden.

  • Ammoniumbis (N-ethyl-2-perfluoroctaansulfonamideethyl)fosfaat, ten hoogste 15% ammoniuono(N-ethyl-2-perfluoroctaansulfonamideethyl)fosfaat bevattend;
  •   copolymeren van 2-(perfluoroctylsulfonylaminomethyl)ethylmethacrylaat, 2,3 epoxypropylmetcrylaat, ethoxyethylacrylaat en methacryloylmethyl-trimethylammoniumchloride;
  • perfluoralkyl (C6-C16)(C6-C18)fosfaten van bis(2-hydroxyethyl)amine, ten hoogste 1%;
  • diethanolaminezouten van mono- en bis(1H,1H,2H,2H-perfluoralkyl(C8-C18)fosfaten.

Zie Artikel 1, onderdeel C lid 4 van het wijzigingsbesluit en de volledige Nederlandse wetgeving voor voedselcontactmaterialen.