Nederland werkt samen met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden aan een voorstel voor een Europees verbod op PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen ). Zo'n verbod wordt ook wel restrictie genoemd. De landen maken dit restrictievoorstel om de risico’s van de stoffen voor mens en milieu te beperken. Het voorstel richt zich op de hele groep van PFAS stoffen om vervanging van de ene PFAS door een andere te voorkomen. 

Doel van het restrictievoorstel is uiteindelijk een verbod op het gebruik van deze stoffen. Voor een goed restrictievoorstel is het belangrijk om over zoveel mogelijk informatie te beschikken. In mei 2020 zijn bedrijven en stakeholders uitgenodigd om informatie over de gevaarseigenschappen en het gebruik van PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen ) in te sturen. Op dit moment behandelen de organisaties die werken aan het voorstel die informatie. Het is een lang en intensief traject om te komen tot een voorstel. We houden u graag op de hoogte over de voortgang van het restrictiedossier via deze website. 

Van intentie naar voorstel tot besluitvorming

Er zijn vier fasen  in het proces om te komen tot een verbod op het gebruik van PFAS. De eerste stap is het voorbereiden en het indienen van een restrictievoorstel. Het ministerie van I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat) en het RIVM werken samen met de partnerorganisaties van de betrokken lidstaten om een zo goed mogelijk voorstel te maken. Hiervoor wordt wetenschappelijke literatuur geraadpleegd en op verschillende momenten informatie ingewonnen. Het uiteindelijke voorstel wordt ingediend bij ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency). Daarna start een openbare raadpleging en stellen de wetenschappelijke comités van ECHA hun advies op (het RAC  en het SEAC Socio-Economic Assessment Committee (Socio-Economic Assessment Committee)). In de laatste fase besluiten de Europese lidstaten of het voorstel wordt aangenomen. 

Op de website van de ECHA staat dit proces uitgeschreven en toegelicht. 

Nederlands verbod op vier PFAS in voedselcontactmaterialen

Het Europees restrictievoorstel richt zich op gebruik van PFAS (onder REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals )-wetgeving) in het algemeen. Daarnaast kan ook  het gebruik van PFAS binnen specifieke kaders ingeperkt worden. Per 1 juli 2022 mogen vier PFAS niet meer gebruikt worden in papier en karton waarmee voedsel in contact kan komen. Nederland verwijdert in de wetgeving deze vier PFAS van de lijst stoffen die gebruikt mogen worden voor de productie van papier en karton voor de Nederlandse markt.

  • Ammoniumbis (N-ethyl-2-perfluoroctaansulfonamideethyl)fosfaat, ten hoogste 15% ammoniuono(N-ethyl-2-perfluoroctaansulfonamideethyl)fosfaat bevattend;
  • copolymeren van 2-(perfluoroctylsulfonylaminomethyl)ethylmethacrylaat, 2,3 epoxypropylmetcrylaat, ethoxyethylacrylaat en methacryloylmethyl-trimethylammoniumchloride;
  • perfluoralkyl (C6-C16)(C6-C18)fosfaten van bis(2-hydroxyethyl)amine, ten hoogste 1%.
  • diethanolaminezouten van mono- en bis(1H,1H,2H,2H-perfluoralkyl(C8-C18)fosfaten

Zie Artikel 1, onderdeel C lid 4 van het wijzigingsbesluit en de volledige Nederlandse wetgeving voor voedselcontactmaterialen.

Bekijk de video Verbod op PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen ) in Europa

Video still Verbod op PFAS in Europa

 

Download hier het document met de Infographic: Tijdlijn op het gebruik van PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen ).