Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een risicoschatting gemaakt van de effecten van de emissie van PFOAperfluoro octanoic acid  en GenX uit de fabriek van de chemiefabriek DuPont/Chemours in Dordrecht op de gezondheid van omwonenden.