Het RIVM heeft veel onderzoek gedaan naar PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen ). Onder andere naar de aanwezigheid in verschillende bronnen, de blootstelling aan mensen en de gezondheidseffecten van blootstelling. Hieronder staat een chronologisch overzicht van de verschillende studies en publicaties.