Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV)

In het najaar van 2023 starten professionals in de huisartsenpraktijken en zorginstellingen met de vaccinatie van ouderen die dit jaar de leeftijd van 63 tot en met  66 jaar bereiken (d.w.z. iedereen geboren vanaf 1-1-1957 tot en met 31-12-1960). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de structuur die is opgezet voor de uitvoering van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen. Net als bij de jaarlijkse griepvaccinatie biedt de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (Stichting Nationaal Programma Grieppreventie)(Stichting Nationaal Programma Grieppreventie)) informatie aan en faciliteert zij bij de uitvoering van dit programma.

Op de website van de SNPG vindt u niet alleen allerlei praktische informatie over bestellen en vaccineren, maar ook de Praktijkhandleiding  en ondersteunend materiaal voor in de praktijk.

Bent u specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, arts verstandelijk gehandicapten, of in een andere functie werkzaam binnen een zorgorganisatie? Dan vindt u bij de SNPG ook alle informatie die u nodig heeft bij de uitvoering van het NPPV.  Zoals ook de Praktijkhandleiding voor zorginstellingen.

E-learning voor uitvoerders

Om de uitvoerders goed te informeren over het programma is door de SNPG de bestaande e-learning Griepvaccinatie in de praktijk vernieuwd en aangevuld met informatie over de uitvoering van het NPPV. De nieuwe e-learning heet Griep- en pneumokokkenvaccinatie in de praktijk.

Ook het NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap) heeft een e-learning tool ontwikkeld over pneumokokken(vaccinatie).
Deze korte, kosteloze e-learning voor huisartsen en praktijkondersteuners geeft informatie over:

  • achtergrondinformatie over de invoering van het programma
  • de organisatie van de vaccinaties in de huisartsenpraktijk
  • de toepassing van het vaccin

Pneumokokkenvaccinatie en chemotherapie

Voor mensen die chemotherapie krijgen gelden aanvullende adviezen voor toediening van het pneumokokkenvaccin. Deze adviezen zijn anders dan bij toediening van het  griepvaccin.

Griep (influenza) komt vooral in de wintermaanden voor en de samenstelling van het griepvaccin verandert jaarlijks. De griepvaccinatie wordt in het najaar gegeven en biedt alleen bescherming in het aansluitende winterseizoen.
Pneumokokkeninfecties komen het hele jaar voor. Het pneumokokkenvaccin verandert niet van samenstelling en is beschermend voor 5 jaar. Mede daarom worden bij de griepvaccinatie tijdens chemotherapie andere afwegingen gemaakt dan bij een pneumokokkenvaccinatie tijdens chemotherapie. Er zijn veel verschillende vormen van chemotherapie die allemaal een ander effect hebben op de immuunrespons, dit is dus een hele heterogene groep. Het algemene advies bij chemotherapie en vaccinatie is om de vaccinatie minimaal 3 maanden na de laatste kuur of minimaal 2 weken voor de start van chemotherapie te geven. Voor een patiënt waarvan bekend is dat hij bijna klaar is met chemotherapie of waarbij de kuur net is afgelopen kan het pneumokokkenvaccin op de huisartsenpraktijk of in de zorginstelling bewaard worden om deze op een later moment toe te dienen. Voor patiënten die nog midden in hun chemotherapie zitten kan de behandelend specialist een individuele afweging maken of er tijdens de chemotherapie gevaccineerd kan worden en welk moment dan het beste is. Voor hematologische tumoren is een richtlijn in ontwikkeling.