Of behandeling van pneumokokkenziekte nodig is, is afhankelijk van het ziektebeeld en de ernst. Orale of intraveneuze antibiotica kunnen nodig zijn om de ziekte te behandelen. Ook kunnen soms ondersteunende maatregelen, zoals het toedienen van extra zuurstof of beademing, nodig zijn.

Behandeling in de thuissituatie

In de thuissituatie wordt meestal geen diagnostiek naar de verwekker van de infectie uitgevoerd. Behandeling vindt plaats volgens de geldende NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap)-standaarden Sinusitis, Otitis media of Acuut hoesten.

Behandeling in het ziekenhuis

Een pneumokokkeninfectie wordt behandeld met toediening van orale of intraveneuze antibiotica en met ondersteunende maatregelen zoals het toedienen van extra zuurstof of beademing.

Voor de keuze van antibiotica verwijzen wij naar de SWAB: