De Regionaal Veterinair Consulenten (RVC regionaal veterinair consulenten (regionaal veterinair consulenten)’ers) en Alimentair Consulenten (AC alimentair consulent (alimentair consulent )’ers) werken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)). Als bij uitbraken van infectieziekten sprake is van contact met en/of overdracht via dieren of voedsel, wordt de NVWA betrokken. Als toezichthouder op de voedselproductieketen, heeft zij een belangrijke rol bij bronopsporing en bestrijding en preventie van infectieziekten. 

De NVWA-consulenten zorgen samen met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-consulenten voor de versterking van de humaan-veterinair en humaan-alimentair samenwerking.

De RVC’ers zijn dierenartsen, opgeleid als specialisten diergezondheid.
AC’ers zijn deskundigen in levensmiddelenmicrobiologie.